Συνεχίζονται οι εργασίες επισκευής και συντήρησης στα σχολεία του Δήμου Βέλου Βόχας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ &
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ                                                            ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 11-12-2013
Πληροφορίες:Mασούρη Αικ.
Τηλέφωνο: 2741360522
Φαξ: 2741052303                                                                  ΠΡΟΣ Μ.Μ.Ε
Email: masouri@vochas.gov.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεχίζονται οι εργασίες επισκευής και συντήρησης στα σχολεία του Δήμου Βέλου Βόχας

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βέλου Βόχας με σκοπό την στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την εξασφάλιση των απαραιτήτων προϋποθέσεων ασφαλείας στο σχολικό περιβάλλον.
Μετά από καταγραφή των αναγκών και σε συνεργασία πάντα με τους Διευθυντές των σχολείων υλοποιήθηκαν και συνεχίζονται, εργασίες κατασκευής, επισκευής και συντήρησης στα περισσότερα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Βέλου Βόχας.
Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι εργασίες:

1. Β’ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΛΟΥ: Λόγω έλλειψης κουφωμάτων στις δύο αίθουσες τοποθετήθηκαν δύο νέα κουφώματα με διπλό υαλοπίνακα και σίτες, στην θέση όπου υπήρχαν φεγγίτες, για τον αερισμό και φωτισμό των αιθουσών. Τοποθέτηση εξωτερικά στεγάστρων πάνω από τα νέα κουφώματα. Επισκευή στέγης και οργάνων παιδικής χαράς, των υδραυλικών και των ηλεκτρολογικών του κτιρίου.
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΟΥ : Κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης ομβρίων προαυλίου χώρου διότι το υπάρχων δεν επαρκούσε και διέρχονταν μέσα από όμορη ιδιοκτησία η οποία πλημμύριζε σε μεγάλες βροχοπτώσεις. Αλλαγή και εγκατάσταση ηλεκτρικών πινάκων και καταγραφή του ηλεκτρικού δικτύου για να γίνεται με ασφάλεια μελλοντικός ηλεκτρολογικός έλεγχος των κτιριακών εγκαταστάσεων. Εγκατάσταση νέων σωληνώσεων θέρμανσης στην θέση αυτών που είχαν κλαπεί. Εκκρεμεί η αποξήλωση και τοποθέτηση μίας εσωτερικής πόρτας. Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου προστασίας από τα όμβριας. Έλεγχος και επισκευή υδραυλικών των κτιρίων και συντήρηση καλοριφέρ.
3. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΚΚΩΝΙΟΥ : Εργασίες για την ασφαλή λειτουργία του προαυλίου χώρου κατόπιν χρόνιων αιτημάτων του διδακτικού προσωπικού. Έγινε αποξήλωση μεγάλου τμήματος της ασφάλτου του προαυλίου χώρου και κατασκευή στην ίδια θέση χώρου παιχνιδιού των παιδιών με πλήρωση του με χαλίκι. Καθαρισμός και επανατοποθέτηση υπαρχόντων παιχνιδιών παιδικής χαράς. Επισκευή του υπόλοιπου χώρου του προαυλίου με επάλειψη της ασφάλτου και διαμόρφωση κλίσεων για την απορροή ομβρίων. Δημιουργία παρτεριών και πλήρωση με φυτική γη. Καθαρισμός πλακών πεζοδρομίων της εισόδου του σχολείου και διαμόρφωση εισόδου. Βαφή και επισκευή εξωτερικού στεγάστρου. Κατασκευή στεγάστρου στο γραφείο των εκπαιδευτικών. Έλεγχος και επισκευή υδραυλικών του κτιρίου.
4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΚΚΩΝΙΟΥ-ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ : Έλεγχοι και επισκευές υδραυλικών και εκκρεμούν χρωματισμοί αιθουσών που θα γίνουν τις ημέρες που τα σχολεία θα είναι κλειστά (Χριστούγεννα).
5. Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ (ΚΥΡΑ-ΒΡΥΣΗ) : Εργασίες επισκευής υπάρχουσας περίφραξης, αποξήλωση παλαιάς και κατασκευή νέας περίφραξης στο ανατολικό και νότιο τμήμα του χώρου του σχολείου. Μόνωση οροφής γραφείων, αντικατάσταση υαλοστασίων, διαμόρφωση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων και μετακίνηση της μεταλλικής πόρτας εισόδου και εξόδου αυτοκινήτων. Έλεγχος και επισκευή υδραυλικών του κτιρίου.
6. Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ: Εγκατάσταση νέων σωληνώσεων θέρμανσης στην θέση αυτών που είχαν κλαπεί. Επισκευή και κατασκευή νέου παρτεριού στην θέση του παρτεριού που ήταν επικίνδυνο για την ασφάλεια των μαθητών. Εργασίες μόνωσης εξωτερικής τοιχοποιίας των γραφείων και των κουφωμάτων στον διάδρομο του ισογείου του παλαιού κτιρίου. Χρωματισμοί στο κυλικείο και γραφείο Δ/ντή. Έλεγχος και επισκευή υδραυλικών του κτιρίου.
7. ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ: Αποξήλωση και αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου στις αίθουσες του κτιριακού συγκροτήματος με κουφώματα που φέρουν διπλό υαλοπίνακα τύπου securit και συρόμενες σίτες.
8. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ : Εργασίες αποκατάστασης προαυλίου χώρου , οργάνων παιδικής χαράς και αντικατάσταση χώρου πλήρωσης υλικού του προαυλίου με χαλίκι.
9. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΟΧΑΙΚΟΥ: εκκρεμούν εργασίες απορροής ομβρίων στον χώρο μπροστά από τις προκατασκευασμένες αίθουσες, τοποθέτηση υδρορροής για την προστασία του χαγιατιού , επισκευές χαγιατιού και υδραυλικές εργασίες.
10. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ: Εκκρεμεί η εγκατάσταση νέου δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών, κατασκευή νέας υδρορροής περιμετρικά του παλαιού κτιρίου και έλεγχος και επισκευή υδραυλικών του κτιρίου.
11. ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ : Εκκρεμεί αποξήλωση και αντικατάσταση κουφωμάτων στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου και των αντίστοιχων στα γραφεία του Γυμνασίου, με κουφώματα που φέρουν διπλό υαλοπίνακα τύπου securit και συρόμενες σίτες.

Ο Δήμος Βέλου Βόχας συνεχίζει αδιάκοπα τις παρεμβάσεις του, με μοναδικό σκοπό τη διασφάλιση των καλύτερων συνθηκών λειτουργίας στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΡΙΖΑ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact