Υιοθεσία

Υιοθεσία

Αρμόδιο Τμήμα

Ληξιαρχείο

Περιγραφή Διαδικασίας

Υιοθεσία

Λίστα Δικαιολογητικών

 1. Αίτηση του υιοθετηθέντα ή του υιοθετήσαντα γονέα αν αυτός είναι ανήλικος
 2. Κυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης περί της υιοθεσίας
  Βεβαίωση της γραμματείας του Πρωτοδικείου περί των πραγματικών στοιχείων γνησίων και θετών γονέων
 3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου με τα προ την υιοθεσία στοιχεία
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των θετών γονέων

Αίτηση

 

Υιοθεσία

Αρμόδιο Τμήμα

Ληξιαρχείο

Περιγραφή Διαδικασίας

Υιοθεσία

Λίστα Δικαιολογητικών

1.     Αίτηση του υιοθετηθέντα ή του υιοθετήσαντα γονέα αν αυτός είναι ανήλικος

2.     Κυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης περί της υιοθεσίας
Βεβαίωση της γραμματείας του Πρωτοδικείου περί των πραγματικών στοιχείων γνησίων και θετών γονέων

3.     Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου με τα προ την υιοθεσία στοιχεία

4.     Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των θετών γονέων 

Αίτηση

 

Υιοθεσία

Αρμόδιο Τμήμα

Ληξιαρχείο

Περιγραφή Διαδικασίας

Υιοθεσία

Λίστα Δικαιολογητικών

 1. Αίτηση του υιοθετηθέντα ή του υιοθετήσαντα γονέα αν αυτός είναι ανήλικος
 2. Κυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης περί της υιοθεσίας
  Βεβαίωση της γραμματείας του Πρωτοδικείου περί των πραγματικών στοιχείων γνησίων και θετών γονέων
 3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου με τα προ την υιοθεσία στοιχεία
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των θετών γονέων

Αίτηση

Προηγούμενη ανάρτηση Επανεγγραφή Αδήλωτων στα Μητρώα Αρρένων

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact