ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ(ΣΤΑΣΙΜΟΥ Ή ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Βραχάτι 9 Ιανουαρίου 2013.-

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ.ΟΙΚ.& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                Αριθμ.Πρωτ. 271

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ( στάσιμου ή πλανόδιου).-

Έχοντας υπόψη:

1.- Την αριθμ.199/2012 Απόφαση – Γνωμοδότηση Δ.Σ. του Δήμου Βέλου-Βόχας «περί καθορισμού ανώτατου αριθμού αδειών κατά κατηγορία επαγγελμάτων υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου για το έτος 2013».

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους τα παρακάτω:

Tύποι αδειών πλανόδιου εμπορίου:

Οι άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, διακρίνονται σε:

Α)σε άδεια τύπου Α, η οποία ισχύει για την πώληση πρωτογενών προϊόντων γης, (οπωροκηπευτικών, αγροτικών προϊόντων,μελισσοκομικών προϊόντων, παραδοσιακών ειδών λαϊκής τέχνης, ιδίας παραγωγής), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, σε όλη τη χώρα(άρ.6 του Π.Δ/τος 254/05) και

Β)σε άδεια τύπου Β, η οποία ισχύει για την πώληση των λοιπών προϊόντων στην περιφέρεια μόνο της αρμόδιας αρχής που τη χορηγεί (παρ.3 του άρ.1 του Ν.2323/95).

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις στο Δήμο μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2013(παρ.4 άρ.1 Ν.2323/95).

Μετά το πέρας των αιτήσεων, θα εξεταστούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και στη συνέχεια θα χορηγηθούν οι άδειες με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την αρ.199/2012 ΑΔΣ έχει προταθεί όπως οι άδειες για το Δήμο Βέλου-Βόχας για το έτος 2013 κατανεμηθούν, όπως παρακάτω:

Πλανόδιο εμπόριο τύπου Α (πώληση πρωτογενών προϊόντων γης όπου περιλαμβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, σε όλη τη χώρα.

Άδειες τριάντα(30). Πλανόδιο εμπόριο τύπου Β(πώληση λοιπών προϊόντων) στην περιφέρεια μόνο του Δήμου Βέλου-Βόχας.

Άδειες δύο(2). Στάσιμο εμπόριο:

1.- Δ.Κ. Βραχατίου(5) άδειες για πώληση ψημένων καλαμποκιών.

2.- Δ.Κ. Ζευγολατιού(4) άδειες, για πώληση ψημένων καλαμποκιών και καστάνων.

3.-Δ.Κ. Βέλου(4) άδειες, για πώληση ψημένων καλαμποκιών και καστάνων.

4.- Τ.Κ. Κοκκωνίου (2) άδειες, για πώληση ψημένων καλαμποκιών.

5.- Τ.Κ. Νεράντζας(2) άδειες , για πώληση ψημένων καλαμποκιών.

6.- Τ.Κ.Ελληνοχωρίου (1) άδεια ,για πώληση ψημένων καλαμποκιών και καστάνων.

7.- Τ.Κ. Πουλίτσας(1) άδεια, για πώληση ψημένων καλαμποκιών και καστάνων.

8.- Τ.Κ. Μπολατίου(1) θέση για πώληση ψημένων καλαμποκιών.

9.- Τ.Κ. Βοχαϊκού(1) θέση για πώληση ψημένων καλαμποκιών.

10.- Μία(1) θέση για στάσιμη κινητή καντίνα στη Δ.Κ. Βέλου.

Πλανόδιο εμπόριο τύπου Α: Σύνολο αδειών 30. Πλανόδιο εμπόριο τύπου Β: Σύνολο αδειών 2. Στάσιμο εμπόριο.

Σύνολο αδειών: 22

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΩΓΑΔΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Δ.Σ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact