ΧΑΡΤΗΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Βραχάτι, 17 Δεκεμβρίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                  Α.Π. : 20668
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ   
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ    
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

Ταχ. Δ/νση           :    Βραχάτι   
Τ.Κ.                    :    20006   
Πληρ.                  :    Γ. Σαντάρμη                                     
Τηλέφωνο            :    2741050302    
FAX                     :    2741053880   
e-mail                 :    sadarmi@vochas.gov.gr   

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας ανακοινώνει ότι με την 108/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος ή ορθοφωτοχάρτη για την κύρωση του οδικού δικτύου κοινοχρήστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί σε κοινή χρήση με συμβολαιογραφικές πράξεις, στον οικισμό της Τοπικής  Κοινότητας Βραχατίου του Δήμου Βέλου-Βόχας.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α/31-03-2011), αναρτάται:
1. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος της Δ.Κ.  Ζευγολατιού.
2. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος της Δ.Κ.  Βέλου.
3. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος της Δ.Κ.  Βραχατίου.
4. Στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέλου-Βόχας (web@velo-vocha.gr)

Τοπογραφικό διάγραμμα Κ.Χ. (Ψηφιακή εικόνα οικισμού Βραχατίου), στο οποίο φαίνεται το προς κύρωση οδικό δίκτυο κοινοχρήστων χώρων, που έχουν παραχωρηθεί σε κοινή χρήση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων, στο Τμήμα Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών έργων του Δήμου μας στο Δημοτικό Κατάστημα Βραχατίου επί της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και συγκεκριμένα από 22-12-2014 έως 12-01-2015.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στο Τμήμα Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών έργων τα στοιχεία που λείπουν, όπως αυτά αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα, εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΝΙΣΧΙΔΗΣ

 

Κατεβάτε εδώ τα αρχεία.

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΄΄ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ΄΄

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact