Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου επί επιστολής κατοίκων οικισμού Καλεντζίου

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Κατά την 21η τακτική συνεδρίαση του την 24η Οκτωβρίου  2022

επί επιστολής κατοίκων οικισμού Καλεντζίου

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος ανάγνωσε στο σώμα την κάτωθι επιστολή των κατοίκων Καλεντζίου :

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο αποστέλλει σε δεκάδες κατοίκους επιστολή ότι τα – από δεκαετίες και δεκαετίες καλλιεργούμενα κτήματα- ανήκουν στο δημόσιο, χωρίς να υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση για ποιο λόγο εμφανίζεται να ανήκουν στο Δημόσιο.

Το βασικό αντικείμενο είναι ότι όλα αυτά τα κτήματα είναι κατά τη συντριπτική τους πλειοψηφία καταχωρημένα στο ΟΣΔΕ και μέσω της καταχώρισης αυτής γίνεται και η κατανομή των αιτήσεων προς το ΟΠΕΚΕΠΕ και η καταβολή είτε ετήσιων, είτε εξαμηνιαίων, είτε τριμηνιαίων επιδοτήσεων.

Η πρόσκληση του κτηματολογίου για να προσκομιστεί το σύνολο των τίτλων και τοπογραφικών διαγραμμάτων των κτημάτων αυτών, έχει τεθεί σε ασφυκτικά περιθώρια, καθόσον έχει καθοριστεί ως καταληκτική ημερομηνία η 14η Οκτωβρίου 2022.

Το παραπάνω χρονικό διάστημα είναι σαφώς ελάχιστο για την προσκομιδή των στοιχείων που αφορούν στα κτήματα, για τα οποία κτήματα προσέτι δεν υπάρχει εικόνα ποια είναι τα αμφισβητούμενα και ποια όχι.

Το παραπάνω πρόβλημα έχει δημιουργηθεί λόγω καταστάσεων και ενδογενών προβλημάτων του ελληνικού κτηματολογίου, καθώς και του γεγονότος ότι δεν υπάρχει, όπως θα έπρεπε, διαλειτουργική  σύνδεση μεταξύ των χαρτών του κτηματολογίου και του ΟΣΔΕ.

Στα πλαίσια αυτά και επειδή ελλοχεύει πραγματικός κίνδυνος να επηρεαστούν δυσμενώς- ακόμα και αρνητικά- οι καταβαλλόμενες επιδοτήσεις, θα πρέπει να υπάρξει παράταση χρόνου για την προσκομιδή των τίτλων ιδιοκτησίας που αφορούν στα αμφισβητούμενα κτήματα και αγροτεμάχια τουλάχιστον έως την 10η Ιανουαρίου 2013.

Ο παραπάνω χρόνος είναι σαφώς εύλογος τόσο για τους αγρότες κατά κύριο επάγγελμα κατοίκους του Καλεντζίου- Ζευγολατιού Κορινθίας, όσο και για τη διοίκηση, που θα μπορεί να ελέγξει τους προσκομιζόμενους τίτλους και λοιπά στοιχεία ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων με μεγαλύτερη άνεση.

Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζουμε ότι οι χάρτες του ΟΣΔΕ είναι καταχωρημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως εκ τούτου έχουν προτεραιότητα απέναντι στους χάρτες του ελληνικού κτηματολογίου, όπως η προτεραιότητα αυτή πηγάζει από το Σύνταγμα (άρθρο 28).

Το παραπάνω αίτημα είναι νόμιμο, είναι εύλογο, είναι βάσιμο και είναι προπαντός αληθινό, γιατί σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτό, θα υπάρξει κίνδυνος για τις επιδοτήσεις που καταβάλλονται μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, με άκρως δυσμενές αποτέλεσμα στην πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση που υπάρχει να κινδυνέψουν με πραγματική φτωχοποίηση το σύνολο της περιοχής μας.

Μετά από αυτά, τα οποία επαναλαμβάνουμε ότι είναι βάσιμα, εύλογα και αληθινά, σας ζητούμε να οριστεί προθεσμία για την προσκομιδή των τίτλων ιδιοκτησίας που αφορούν στα αμφισβητούμενα κτήματα και αγροτεμάχια στην περιοχή μας τουλάχιστον έως την 10η Ιανουαρίου 2023.

Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα :

  1. Συναινεί με την πρόταση των κατοίκων του Καλεντζίου ως προς την παράταση της τεθείσας προθεσμίας για την προσκομιδή των τίτλων ιδιοκτησίας, προς το ελληνικό κτηματολόγιου, που αφορούν στα αμφισβητούμενα κτήματα και αγροτεμάχια στην περιοχή, τουλάχιστον έως την 10η Ιανουαρίου 2023.
  2. Το ανωτέρω αίτημα θεωρείται νόμιμο, εύλογο και βάσιμο, καθ’ ότι το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί λόγω καταστάσεων και ενδογενών προβλημάτων του ελληνικού κτηματολογίου, καθώς και του γεγονότος ότι δεν υπάρχει, όπως θα έπρεπε, διαλειτουργική σύνδεση μεταξύ των χαρτών του κτηματολογίου και του ΟΣΔΕ.
  3. Η χορήγηση της παράτασης της ανωτέρω προθεσμίας είναι απαραίτητη, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει σοβαρός κίνδυνος για τις επιδοτήσεις που καταβάλλονται μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, με άκρως δυσμενές αποτέλεσμα στην πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση που υπάρχει να κινδυνέψουν με πραγματική φτωχοποίηση το σύνολο της περιοχής μας.

Να σταλεί το παρόν στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες  και να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος

 

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact