Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Βέλου-Βόχας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Βέλου-Βόχας

Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Βέλου – Βόχας την Παρασκευή 15 Απριλίου 2011 ύψους 18.563.783,57 ευρώ με πλειοψηφία ευρείας αποδοχής. Υπέρ της ψήφισης του προϋπολογισμού στο σύνολό του ψήφισαν 20 Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Υπέρ της ψήφισης του προϋπολογισμού με εξαιρέσεις κωδικών ψήφισαν 4 Δημοτικοί Σύμβουλοι και 1 Δημοτικός Σύμβουλος καταψήφισε τον προϋπολογισμό στο σύνολό του.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Δ.Σ ότι ο προϋπολογισμός για πρώτη ίσως φορά πρέπει να είναι λιτός, ρεαλιστικός και με μία εξορθολογιστική προσέγγιση των οικονομικών απαιτήσεων. Σύμφωνα και με το πνεύμα του Καλλικράτη τέλειωσαν οι εποχές που οι προϋπολογισμοί ήταν τυπικοί και έξω από κάθε διαδικασία σωστής πρόβλεψης. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι στις προθέσεις του είναι ο προϋπολογισμός να βγαίνει αληθινός.

Αυτό είναι δύσκολο για φέτος να επιτευχθεί όταν παλιές οφειλές ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ και κανείς δε γνωρίζει σίγουρα το ύψος των εσόδων με τη δεδομένα δύσκολη οικονομική συγκυρία. Παρ’ όλα αυτά η προσπάθεια θα είναι συνεχής. Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε το οικονομικό επιτελείο του Δήμου για τη συνεργασία τους ως προς τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

Την εισήγηση για τον προϋπολογισμό του 2011 έκανε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Ν. Τσάνος.

Μεταξύ άλλων ο κ. Τσάνος είπε ότι ο προϋπολογισμός κατατίθεται σε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία τόσο του κράτους όσο και του Δήμου και κατέληξε ότι ο προϋπολογισμός θα είναι εργαλείο χρηστής Διοίκησης και εργαλείο ανάπτυξης του Δήμου και θα γίνεται ανά τρίμηνο ενημέρωση για την πορεία των οικονομικών στοιχείων και θα υπάρχει λογοδοσία.

ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεδριάζει το Δ.Σ του Δήμου Βέλου-Βόχας για την ψήφιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact