Η αρ.10/2020 απ. Οικονομικής Επιτροπής : Περί έγκρισης των πρακτικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας  διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας : «Τροφίμων, ειδών παντοπωλείουκαι φρέσκου γάλακτος για της ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του έτους 2019-2020».Συνημμένο χωρίς τίτλο 00037