10/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Η αρ.10/2020 απ. Οικονομικής Επιτροπής : Περί έγκρισης των πρακτικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας  διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας : «Τροφίμων, ειδών παντοπωλείουκαι φρέσκου γάλακτος για της ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του έτους 2019-2020».Συνημμένο χωρίς τίτλο 00037

Προηγούμενη ανάρτηση 5-2019 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής περί Κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact