‘Εκδοση πιστοποιητικού για ταυτότητα (συμπληρωμένα τα 12 έτη)

Ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο προσκομίζοντας κάποιο άλλο αποδεικτικό στοιχείο (π.χ βιβλιάριο υγείας).

Αίτηση

Η έκδοση του πιστοποιητικού γίνεται αυθημερόν.

Προηγούμενη ανάρτηση Έκδοση πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact