159/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄ έτους 2019 (5η)

159-2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής : Περί τροποποίησης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ “ΑΝΕΛΙΞΗ” έτους 2019, [5η]

Προηγούμενη ανάρτηση 157/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact