223/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

223-2019Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού εξόδων παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄ έτους 2019

Προηγούμενη ανάρτηση 168/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact