ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζευγολατιό 18 Φεβρουαρίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 2214

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς   Τον Δημοτικό Σύμβουλο

Σας καλούμε για πρώτη φορά την 27η Φεβρουαρίου έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 να προσέλθετε στην αίθουσα

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το αρθρ. 67 του Ν.3852/2010

για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων :


1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.

Καθορισμός κωδικών του προϋ/σμού δεκτικών σε εντάλματα προπληρωμής

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.

Υπογραφή συμφώνου Δημάρχων για την κλιματική αλλαγή

3.

Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «Έργα αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Χαλκείου»

4.

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα επισκευής σχολείων Δ.Κ. Βραχατίου»

5.

Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Έργα αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου»

6.

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Έργα δημοτικών κτιρίων Τ.Κ.Βοχαϊκού»

3. Ν.Π.Δ.Δ.

7.

Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ»

4. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

8.

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού 2μηνης απασχόλησης

9.

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος στην επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών οχημάτων-ελαστικών & επισκευής και συντήρησης οχημάτων (αρθ. 67 του Π.Δ/τος 28/80)

10.

‘Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης αντλητικών συγκροτημάτων της Δημοτικής Κοινότητας Βέλου στον Αγροτικό Συνεταιρισμό «Αγία Μαρίνα»

11.

Ανάκληση της αριθ. 144/2014 απόφασης Δ.Σ. και λήψης νέας σχετικά με τον αριθμό αδειών στάσιμου εμπορίου που θα χορηγηθούν από τον Δήμο το έτος 2015

12.

Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην Κοπανά Λαμπρινή του Γεωργίου

13.

Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην Σαμαρτζή Μαρία-Ιωάννα του Γεωργίου

14.

Χορήγηση δύο παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νεράντζας «ΓΗ ΚΑΙ ΥΔΩΡ» με έδρα την Τοπική Κοινότητα Νεράντζας του Δήμου Βέλου-Βόχας

15.

Έγκριση πρόσληψης από τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΝΕΡΑΝΤΖΑΣ «ΓΗ & ΥΔΩΡ» δύο (2) υπαλλήλων πωλητών λαϊκών αγορών

16.

Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στoν Τουμπανάκη Δημήτριο του Αριστείδη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΔΑΡΗΣ

 

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact