28η Οκτωβρίου 2018

28η Οκτωβρίου 2018

Προηγούμενη ανάρτηση ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact