Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Βραχάτι 05/06/2012

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ                                                       Αρ.Πρωτ.: 9393

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

 

Καλείσθε για πρώτη φορά την 6η του μηνός Ιουνίου έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13.30 μ.μ., όπως

προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Ζευγολατιό (γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με

τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.-Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ στον Φιλόπουλο Παναγιώτη του Ευθυμίου, που βρίσκεται

στην τοπική κοινότητα Νεράντζας του δήμου Βέλου-Βόχας Κορινθίας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Mειωμένα τα τροφεία στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βέλου Βόχας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact