Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Βραχάτι 15/06/2012

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ                                                             Αρ.Πρωτ.: 10267

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

 

 

 

Καλείσθε για πρώτη φορά την 18η του μηνός Ιουνίου έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13.30 μ.μ., όπως

προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Ζευγολατιό (γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.-Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (σε δημοτικό κτίριο) στον Μπουζινέλο Κων/νο του Αργυρίου,

που βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Στιμάγκας του δήμου Βέλου-Βόχας Κορινθίας.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόχειρο Πρακτικό 15ης Συνεδρίασης

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact