ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Βραχάτι 20/06/2012

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                      Αρ.Πρωτ.: 17

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής

Κοινότητας Βραχατίου

 

Καλείσθε για πρώτη φορά την 20η του μηνός Ιουνίου έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 15.30 μ.μ., όπως προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα Βραχατίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, για

συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

1.- Περί ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων που έχει χορηγηθεί στην Μαλάμη Χριστίνα του Ευαγγέλου.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση 20 ΙΟΥΝΙΟΥ-24 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact