Συνεδρίαση Δ.Σ Δήμου Βέλου Βόχας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζευγολατιό, 2 IOYΛΙΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ

Προς Μ.Μ.Ε

Συνεδριάζει το Δ.Σ του Δήμου Βέλου Βόχας την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012 και ώρα 20.00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού

Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 35/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ», με θέμα

΄΄ Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2012 (1η ) ΄΄.

2. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 40/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ», με θέμα

΄΄ Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2012 (2η ) ΄΄.

3. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου έτους 2012 (3η).

4. Αποχαρακτηρισμός ποσού Εκτάκτων Ειδικευμένων προς εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 31-12-2011, του Δήμου.

5. Συμψηφισμός οφειλών Δήμων στο Ελληνικό δημόσιο, με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53 Α΄ ) έσοδα.

6. Ανάληψη υποχρέωσης από το Δήμο Βέλου – Βόχας καταβολής των οφειλών προς το Ελληνικό δημόσιο και από μισθούς οι

οποίες έχουν προκύψει από την υπό λύση Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Βέλου.

7. Υπαγωγή σε Φ.Π.Α. 13% στην παράδοση νερού των ΟΤΑ.

8. Διάθεση πίστωσης για την απόδοση οφειλής προς τη ΔΟΥ.

9. Αποδοχή και κατανομή ποσού 34.000 Ευρω, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2012.

10. Διαγραφή οφειλών.

11. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011 (Α΄ εξαμήνου), Σχολικής Επιτροπής Νηπ/γειου Πουλίτσας.

12. Αίτηση παραχώρησης εδαφικής έκτασης (6 στρεμμάτων), από την Ανώτατη Διοίκηση ΑΧΕΠΑΝΣ, για την ανέγερση σχολικού κτιρίου,

στη Δημοτική Κοινότητα Βέλου.

13. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας (αυτοκίνητα του Δήμου).

14. Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 154/2011 απόφασης Δ.Σ. και εκ νέου ψήφιση κανονισμού λειτουργίας εμποροπανηγύρεων επ΄ ευκαιρία θρησκευτικών εορτών στο Δήμο Βέλου – Βόχας.

15. Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 282/2011 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα « Επί αιτήσεως κ. Αγγελάτου Ευσταθίας για την μεταφορά

περιπτέρου ».

16.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο θεάτρων Κινηματογράφων Περιφέρειας Δήμου Βέλου – Βόχας, για

το έτος 2012.

17. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ΄΄ Ολοκλήρωση της σύνδεσης του έργου δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του Δήμου Βέλου με τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Σικυωνίων ΄΄.

18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΄΄ Επισκευή και συντήρηση ύδρευσης Τ.Δ. Κοκκωνίου ΄΄.

19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΄΄ Δημοτική οδοποιία Βέλου ΄΄.

20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΄΄ Δημοτική οδοποιία Δήμου ΄΄.

21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΄΄ Συντήρηση Δημοτικής οδοποιίας Τ.Δ. Ζευγολατιού,

Βραχατίου, Βοχαικού, ανεξάρτητα από την επούλωση λάκκων ΄΄.

22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΄΄ Δημοτική οδοποιία Δήμου ΄΄.

23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΄΄ Επούλωση λάκκων Δήμου ΄΄.

24. Περί υπάρξεως ή μη κοινόχρηστου χώρου (δρόμου), μεταξύ των ιδιοκτησιών Χριστίνας Οικονομοπούλου και Βασιλικής Κουρή

στη θέση ΄΄ Λιβάδι ΄΄ Ζευγολατιού.

25. Αγορά ακινήτου για χώρο στάθμευσης οχημάτων του Δήμου, στη Δημοτική Κοινότητα Ζευγολατιού.

26. Έγκριση μεταφοράς λουομένων από Κοινότητες του Δήμου στην παραλία Κοκκωνίου και Βραχατίου.

 

ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ

Προηγούμενη ανάρτηση Kαθαρισμός στην Παραλία Βραχατίου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact