ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΧΑΣ 17 ΜΑΪΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Ζευγολατιό, 10 Μαΐου 2013

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                           Α.Π. : 7582

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Καλείσθε για πρώτη φορά την 17η Μαΐου έτους 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το αρθρ. 67 του Ν.3852/2010 για

συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων :

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1.Αντικατάσταση – ορισμός μέλους του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.

2.Αντικατάσταση – ορισμός μέλους στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ».

3.Αντικατάσταση – ορισμός αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας.

4.Ορισμός αναπληρωματικών μελών στην Επιτροπή Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου.

5.Έγκριση εκμίσθωσης της πλατείας Ειρήνης και Φιλίας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, στη Δημοτική Κοινότητα Ζευγολατιού.

6. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2011, Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέλου – Βόχας (Β΄ Εξάμηνο).

7. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2012, Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέλου – Βόχας.

8. Προσδιορισμός του ύψους των τροφείων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου.

9. Έγκριση διενέργειας δημοτικών προμηθειών για το έτος 2013.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Ξεκινούν οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βέλου Βόχας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact