ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 20/5/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ζευγολατιό 16-05-2013

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        Αριθ. Πρωτ. 8009

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

ΓΡΑΦ. ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς : το Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Καλείσθε για πρώτη φορά την 20η του μηνός Μαϊου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα

ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης

στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.- Περί ψήφισης πιστώσεων προμηθειών του Δήμου.

2.- Περί ψήφισης πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων, μελετών και εργασιών του Δήμου.

3.- Περί ορισμού δικηγόρου για την αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής του Αντωνίου

Κοκκωνάκη του Κων/νου κατά του Δήμου Βέλου-Βόχας.

4.-Περί ψήφισης πίστωσης 15.000,00 ευρώ και ανάθεσης της Μελέτης στρατηγικής

περιβαλλοντικής εκτίμησης στα πλαίσια του ΓΠΣ Δ.Ε. Βόχας [ΣΑΤΑ 2011].

5.-Περί ψήφισης πίστωσης 13.530,00 ευρώ και ανάθεσης της Μελέτης κύρωσης δικτύου

κοινοχρήστων χώρων οικισμών στερούμενων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου,

Βραχατίου – Βοχαϊκού [ΣΑΤΑ 2011].

6.-Περί ψήφισης πίστωσης 13.530,00 ευρώ και ανάθεσης της Μελέτης κύρωσης δικτύου

κοινοχρήστων χώρων οικισμών στερούμενων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου,

Κρηνών – Κοκκωνίου [ ΣΑΤΑ 2011].

7.-Περί ψήφισης πίστωσης 13.530,00 ευρώ και ανάθεση της Μελέτης κύρωσης δικτύου

κοινοχρήστων χώρων οικισμών στερούμενων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου,

Πουλίτσας – Νεράντζας – Ευαγγελίστριας – Μπολατίου [ΣΑΤΑ 2011].

8.-Περί ψήφισης πίστωσης 11.300,00 ευρώ και ανάθεση της Μελέτης Αντισεισμικής θωράκισης

σχολικών κτηρίων Δήμου (πλην Ελληνοχωρίου) Ι.Π.

9.-Περί ψήφισης πίστωσης 10.000,00 ευρώ και ανάθεση της Μελέτης αποτύπωσης ρέματος

“Ζαπάντη” Ι.Π.

10.-Περί ψήφισης πίστωσης 5.000,00 ευρώ και ανάθεση της Μελέτης Αντισεισμικής θωράκισης

δημοτικού κτηρίου ‘Ελληνοχωρίου’ [ΣΑΤΑ 2013 1.900,00€ + Ι.Π. 3.100,00€ ].

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΧΩΡΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact