Πρόχειρο Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 17ης Μαϊου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αριθ.Πρωτ: 7582

10 η Συνεδρίαση

Tην 17η Μαΐου έτους 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, συνήλθε  στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου

Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό,το Δημοτικό Συμβούλιο Βέλου Βόχας σε συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το αρθ. 67 του Ν.3852/2010

παρόντος του Δημάρχου Βέλου Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Ακολούθως διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία ,

δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 18 και ονομαστικά οι:

Παρόντες Απόντες

Καραφωτιάς Γεώργιος Πρόεδρος Π

Αμπού-Ζολώφ Ιωάννης Α

Δαληβίγκας Κων/νος Α

Δαρδάνης Γεώργιος Π

Λιούλιας Ιωάννης Α

Μπεκιάρης Δημήτριος Π

Μπουγάς Μιχαήλ Α

Ντάνος Γεώργιος Π

Παλυβός Κων/νος Π

Παπαλέκας Αθανάσιος Π

Πρεδάρης Γεώργιος Π

Σιάτος Γεώργιος Α

Τζαναβάρα Κωνσταντίνα Π

Τρωγάδης Βασίλειος Π

Τσάνος Νικόλαος Π

Τσάτσαρης Κων/νος Π

Λάζος Χρήστος Α

Κανελλόπουλος Ευθύμιος Π

Λιάκος Μιχαήλ Π

Λούτας Ιωάννης Π

Τριανταφύλλου Γεώργιος Α

Ραχανιώτης Νικόλαος Π

Μερκούρη Παναγιώτα Π

Περαχωρίτης Αθανάσιος Π

Μπούρας Νικόλαος Α

Τσοτσώνη Κωνσταντίνα Α

Παπαγεωργίου Σωτήριος Π

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα και παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών

Κοινοτήτων καθώς και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:

Μαγγίνας Γεώργιος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού Α

Μπιτσάκος Σπυρίδων Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βοχαϊκού Π

ΑναγνωστόπουλοςΑναστάσιοςΕκπρόσωπος

ΤοπικήςΚοινότηταςΕυαγγελιστρίας Π

Καραχοντζίτης Αντώνιος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κοκκωνίου Π

Μπέζιος Δημήτριος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Μπολατίου Π

Παπαδημητρίου Θεοφάνης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Νεράντζας Π

Λάγιος Ιωάννης Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Σουληναρίου Π

Δημητρίου Παναγιώτης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ταρσινών Π

.Χουσαλάς Άγγελος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Χαλκείου Α

. Πάνου Νικόλαος, Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Ελληνοχωρίου Π

Κόλλιας Νικόλαος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κρηνών Π

Κούτουλας Δημήτριος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βέλου Π

Νούτσης Κων/νος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Στιμάγκας Π

Δαληβίγκας Γεώργιος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου Π

Μαστοράκος Άγγελος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πουλίτσας Α

Στη συνεδρίαση κλήθηκε νόμιμα και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου

Νέων της Δημοτικής Ενότητας Βέλου κ.κ. Παπαϊωάννου Παναγιώτης ο οποίος

δεν παρεβρέθηκε .

Ενημερώσεις-Επίκαιρες ερωτήσεις – προτάσεις

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε για την επίσκεψη του Περιφερειάρχη κου Τατούλη

στο Δημαρχείο στο Ζευγολατιό όπου τέθηκαν θέματα που αφορούν το Δήμο

κ εντός του προσεχούς διαστήματος θα οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις

για συγκεκριμένες δράσεις της περιφέρειας προς το Δήμο.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Περαχωρίτης Αθανάσιος

ανεξαρτοποιήθηκε απο τον συνδυασμό του κου Ραχανιώτη .

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ

1.Αντικατάσταση – ορισμός μέλους του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.

Παρόντες 18 Απόντες 9

Εισηγητής Πρόεδρος

Το Δ Σ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αντικαθίσταται ο κος Λέκκας από τον σύμβουλο μειοψηφίας Κανελλόπουλος

2.Αντικατάσταση – ορισμός μέλους στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ».

Παρόντες 18 Απόντες 9

Εισηγητής Πρόεδρος

Το Δ Σ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αντικαθίσταται ο κος Λέκκας από τον σύμβουλο μειοψηφίας κο Λούτα Ιωάνν

3.Αντικατάσταση – ορισμός αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας.

Παρόντες 18 Απόντες 9

Εισηγητής Πρόεδρος

Το Δ Σ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αντικατάσταση του παραιτηθέντος αναπληρωματικού κου Λιούλια Ιωάννη από τον

κο Τρωγάδη Βασίλειο

4.Ορισμός αναπληρωματικών μελών στην Επιτροπή Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Παρόντες 18 Απόντες 9

Εισηγητής Πρόεδρος

Το Δ Σ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ορίζονται ο κος Πρεδάρης -Παπαλέκας -Ντάνος -Παπαγεωργίου

κ απο τους υπαλλήλους η κα Μαζουροπούλου

5.Έγκριση εκμίσθωσης της πλατείας Ειρήνης και Φιλίας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, στη Δημοτική Κοινότητα Ζευγολατιού.

Παρόντες 18 Απόντες 9

Εισηγητής Πρόεδρος

Το Δ Σ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

την έγκριση της εκμίσθωσης σύμφωνα κ με την αποφαση της Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού

6. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2011, Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέλου – Βόχας (Β΄ Εξάμηνο).

Παρόντες 18 Απόντες 9

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τρωγάδης

ΕΣΟΔΑ 72.816,22

ΕΞΟΔΑ 44.467,62

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 28.348,60

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κου Παπαγεωργίου που ψηφίζει Λευκό

7. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2012, Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέλου – Βόχας.

Παρόντες 18 Απόντες 9

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τρωγάδης

ΕΣΟΔΑ 147.449,90

ΕΞΟΔΑ 97.132,71

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 50.317,19

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κου Παπαγεωργίου που ψηφίζει Λευκό

8. Προσδιορισμός του ύψους των τροφείων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου.

Παρόντες 18 Απόντες 9

Εισηγητής Πρόεδρος

Για ετήσιο εισόδημα από 0 έως 8.000 ευρώ 10,00 ευρώ μηνιαίως

Από 8.001 ευρώ έως 18.000 ευρώ 20,00 ευρώ μηνιαίως

Από 18.001 ευρώ έως 30.000 ευρώ 30,00 ευρώ μηνιαίως

Από 30.001 ευρώ εως 50.000 ευρώ 40,00 ευρώ μηνιαίως

Από 50.001 ευρώ και άνω 50,00 ευρώ μηνιαίως

Για τρίτεκνες-πολύτεκνες με εισόδημα εως 30.000 ευρώ δεν θα καταβάλλονται τροφεία

Από 30.001 έως 50.000 ευρώ 20,00 ευρώ

Από 50.001 κ άνω ποσό 25,00 ευρώ

Ο κος Παπαγεωργίου προτείνει να είναι τα τροφεία μηδενικά .

Εγκρίνεται κατα πλειοψηφία η εισήγηση του Προεδρείου μειοψηφούντος του κου Παπαγεωργίου

9. Έγκριση διενέργειας δημοτικών προμηθειών για το έτος 2013.

Παρόντες 18 Απόντες 9

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τρωγάδης

Εγκρίνεται η εισήγηση κατά πλειοψηφία ,μειοψηφούντος του κου Παπαγεωργίου

οι πιστώσεις των προμηθειών που αναφέρονται στην εισήγηση

Ζευγολατιό 17-05-2013

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                          Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Καραφωτιάς                                            Κανελλόπουλος Ευθύμιος Ντάνος Γεώργιος

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact