Πρόχειρο Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 31η Μαϊου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αριθ.Πρωτ: 8086

11 η Συνεδρίαση

Tην 31η Μαΐου έτους 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, συνήλθε στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου

Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέλου Βόχας σε συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το αρθ. 67 του Ν.3852/2010

παρόντος του Δημάρχου Βέλου Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Ακολούθως διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία ,δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών

παραβρέθηκαν παρόντα 22 και ονομαστικά οι:

Παρόντες Απόντες

Καραφωτιάς Γεώργιος Πρόεδρος Π

Αμπού-Ζολώφ Ιωάννης Α

Δαληβίγκας Κων/νος Π

Δαρδάνης Γεώργιος Π

Λιούλιας Ιωάννης Π αποχώρησε στο 13ο ΘΗΔ

Μπεκιάρης Δημήτριος Π

Μπουγάς Μιχαήλ Π αποχώρησε στο 13ο ΘΗΔ

Ντάνος Γεώργιος Π

Παλυβός Κων/νος Π

Παπαλέκας Αθανάσιος Π

Πρεδάρης Γεώργιος Π

Σιάτος Γεώργιος Α

Τζαναβάρα Κωνσταντίνα Π αποχώρησε στο 15ο ΘΗΔ

Τρωγάδης Βασίλειος Π

Τσάνος Νικόλαος Π

Τσάτσαρης Κων/νος Π

Λάζος Χρήστος

Π

Κανελλόπουλος Ευθύμιος Α

Λιάκος Μιχαήλ Π

Λούτας Ιωάννης Π

Τριανταφύλλου Γεώργιος Α

Ραχανιώτης Νικόλαος Π

Μερκούρη Παναγιώτα Π αποχώρησε στο 14ο ΘΗΔ

Περαχωρίτης Αθανάσιος Π αποχώρησε στο 2ο ΘΗΔ

Μπούρας Νικόλαος Π

Τσοτσώνη Κωνσταντίνα Π

Παπαγεωργίου Σωτήριος Π

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα και παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:

Μαγγίνας Γεώργιος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού Α

Μπιτσάκος Σπυρίδων Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βοχαϊκού Π

ΑναγνωστόπουλοςΑναστάσιοςΕκπρόσωπος

ΤοπικήςΚοινότηταςΕυαγγελιστρίας Π

Καραχοντζίτης Αντώνιος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κοκκωνίου Π

Μπέζιος Δημήτριος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Μπολατίου Π

Παπαδημητρίου Θεοφάνης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Νεράντζας Α

Λάγιος Ιωάννης Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Σουληναρίου Α

Δημητρίου Παναγιώτης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ταρσινών Π

.Χουσαλάς Άγγελος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Χαλκείου Α

. Πάνου Νικόλαος, Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Ελληνοχωρίου Π

Κόλλιας Νικόλαος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κρηνών Π

Κούτουλας Δημήτριος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βέλου Α

Νούτσης Κων/νος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Στιμάγκας Α

Δαληβίγκας Γεώργιος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου Α

Μαστοράκος Άγγελος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πουλίτσας

Α

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα αλλά δεν παραβρέθηκαν οι ακόλουθοι Πρόεδροι των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε νόμιμα και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων της Δημοτικής Ενότητας Βέλου κ.κ. Παπαϊωάννου Παναγιώτης .

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι η Δ Ο Υ κ το ΣΔΟΕ ΠΔ Πελοποννήσου ύστερα από ελέγχους που διενέργησε ,καταλόγισε πρόστιμο

για την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Βέλου Βόχας που αφορά την Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Βέλου και μετέπειτα ΔΗΚΕΒ

πρώην Δήμου Βέλου ύψους 257,000 ευρώ καθότι διαπιστώθηκε λήψη πλαστών κ εικονικών στοιχείων από την Δημοτική Αναπτυξιακή

Επιχείρηση Βέλου . Ο Δήμαρχος είπε ότι σε συνεργασία με νομικούς θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των

συμφερόντων του Δήμου .

Εξήγησε ότι το πρόστιμο αυτό είναι ανεξάρτητο με το ποσό των 250.000 ευρώ που καταλογίσθηκε προ διμήνου στη Δημοτική Αναπτυξιακή

Επιχείρηση Βέλου και αφορούσε τη μη απόδοση οφειλών προς την Εφορία κ αποδόσεις κρατήσεων κ την επιπρόσθετη επιβολή του προστίμου

για την μη απόδοση τους.

Στη συνέχεια ο κος Λάζος πρότεινε να διερευνήσει η Δημοτική Αρχή κ ο Δήμαρχος την δυνατότητα συμμετοχής του Δήμου

στην Προγραμματική σύμβαση στην οποία συμμετέχουν το Υπουργείο Πολιτισμού, η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας , ο Δήμος Σικυωνίων

κ ο Σύλλογος ΔΙΑΖΩΜΑ που αφορά την μελέτη – ανασκαφή του Θεάτρου Αρχαίας Σικυώνας κ να διερευνηθεί αν και ο Δήμος Βέλου Βόχας

έχει την δυνατότητα συμμετοχής .

Στη συνέχεια κ κατόπιν συζητήσεως το Δημοτικό Συμβούλιο πρότεινε την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να διευρευνήσει την περίπτωση

συμμετοχής του Δήμου στην Προγραμματική σύμβαση για την μελέτη κ Ανασκαφή του θεάτρου της Αρχαίας Σικυώνος

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ

1. Κατανομή πιστώσεων στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ».

Παρόντες 23 Απόντες 4 Αμπού Ζολώφ – Τριανταφύλλου –Κανελλόπουλος- Σιάτος

Εισηγητής Πρόεδρος

Αφορά κατανομή ποσού 50.000 ευρώ από το Δήμο στο ΝΠΔΔ <<ΑΝΕΛΙΞΗ>>

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κυρίου Παπαγεωργίου

2. Καταγγελία για την κατάργηση οργανικών θέσεων δασκάλων – νηπιαγωγών.

Παρόντες 22 Απόντες 5 Αμπού Ζολώφ – Τριανταφύλλου –Κανελλόπουλος- Σιάτος -Περαχωρίτης

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Τζαναβάρα

Προτείνεται η αντίθεση του Δημοτικού Συμβουλίου στην προσπάθεια του Υπουργείου για την κατάργηση των οργανικών θέσεων δασκάλων Νηπιαγωγών

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία με ψήφους 20 υπέρ έναντι 1 κατά του κου Μπούρα κ 1 Λευκού του κου Παπαγεωργίου

3. Έγκριση αιτήματος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας προς τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. για την ανάπλαση του υπάρχοντος

κτιριακού συγκροτήματος (Γυμνάσιο – Λύκειο Βέλου).

Παρόντες 22 Απόντες 5 Αμπού Ζολώφ – Τριανταφύλλου –Κανελλόπουλος- Σιάτος -Περαχωρίτης

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Τζαναβάρα

Αφορά την βελτίωση του κτιριακού συγκροτήματος σε στατικά υποδομές κλπ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση της εισήγησης με ψήφους 21 υπερ έναντι 1 κατά του κυρίου Παπαγεωργίου

4. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωματικό του στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας ΄΄ Κορινθιακή Αναπτυξιακή Α.Ε. ΄΄.

Παρόντες 22 Απόντες 5 Αμπού Ζολώφ – Τριανταφύλλου –Κανελλόπουλος- Σιάτος -Περαχωρίτης

Εισηγητής Πρόεδρος

Το ΔΣ αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ τον ορισμό του

Δημάρχου με αναπληρωματικό τον κο Μπεκιάρη

5. Έγκριση Μνημονίου Ενεργειών για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών (έτους 2013).

Παρόντες 22 Απόντες 5 Αμπού Ζολώφ – Τριανταφύλλου –Κανελλόπουλος- Σιάτος -Περαχωρίτης

Εισηγητής Πρόεδρος

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κυρίου Παπαγεωργίου

Η σύναψη συμβάσεων με ΚΤΕΛ Κλινικές κλπ για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών .

6. Έγκριση μίσθωσης ιδιωτικών γεωτρήσεων για την κάλυψη υδρευτικών αναγκών σε Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου.

Παρόντες 22 Απόντες 5 Αμπού Ζολώφ – Τριανταφύλλου –Κανελλόπουλος- Σιάτος -Περαχωρίτης

Εισηγητής Πρόεδρος

Αφορά μισθώσεις γεωτρήσεων σε Ζευγολατιό Βραχάτι

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κυρίου Παπαγεωργίου

Απόντες οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων Βραχατίου Ζευγολατιού

7. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 150/12 Α.Δ.Σ. περί ΄΄ έγκριση παράτασης μισθώματος κτιρίου ΚΕΠ Βόχας ΄΄.

Παρόντες 22 Απόντες 5 Αμπού Ζολώφ – Τριανταφύλλου –Κανελλόπουλος- Σιάτος -Περαχωρίτης

Εισηγητής Πρόεδρος

Αφορά παράταση μισθώματος από 07/07/2012 έως 07/07/2015

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

8. Λειτουργία υπηρεσιών Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού και Υπηρεσίας Ύδρευσης – Άρδευσης του Δήμου Βέλου – Βόχας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

Παρόντες 22 Απόντες 5 Αμπού Ζολώφ – Τριανταφύλλου –Κανελλόπουλος- Σιάτος -Περαχωρίτης

Εισηγητής Πρόεδρος

Αφορά την εργασία 10 ατόμων για την ύδρευση – άρδευση κ 17 υπαλλήλων της Καθαριότητας

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κυρίου Παπαγεωργίου

9. Καθορισμός ειδικοτήτων εποχικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών έτους 2013.

Παρόντες 22 Απόντες 5 Αμπού Ζολώφ – Τριανταφύλλου –Κανελλόπουλος- Σιάτος –Περαχωρίτης

Εισηγητής Πρόεδρος

Αφορά 1 οδηγό απορριμματοφόρο ΔΕ κ 4 συνοδοί απορριμματοφόρων ΥΕ

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κυρίου Παπαγεωργίου

10. Έγκριση απόδοσης επιδόματος σε υπαλλήλους του πρώην Δήμου Βόχας για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών που

απασχολήθηκαν τα έτη 2009- 2010.

Παρόντες 22 Απόντες 5 Αμπού Ζολώφ – Τριανταφύλλου –Κανελλόπουλος- Σιάτος –Περαχωρίτης

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τρωγάδης

Αφορά επίδομα των πρωην υπαλλήλων Δασκαλόπουλου Γεώργιου ,Σούκουλη Παναγιώτα κ των υπηρετούντων υπαλλήλων Βαλασσόπουλου Παναγιώτη κ Μπούλια Σωτήριου ,κόστος 1.652,00 ευρώ

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κυρίου Πρεδάρη

11. Αποδοχή και κατανομή ποσού 34.000 Ευρω για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2013.

Παρόντες 22 Απόντες 5 Αμπού Ζολώφ – Τριανταφύλλου –Κανελλόπουλος- Σιάτος –Περαχωρίτης

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τρωγάδης

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

12. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την απόδοση χρημάτων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου.

Παρόντες 22 Απόντες 5 Αμπού Ζολώφ – Τριανταφύλλου –Κανελλόπουλος- Σιάτος –Περαχωρίτης

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τρωγάδης

Αφορά ποσό 25.489,28 της τρίτης δόσης έτους 2012 για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων (Πρωτοβάθμια 10.035,00 κ Δευτεροβάθμια 15.454,00)

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κου Παπαγεωργίου

13. Τροποποίηση προϋπολογισμού για τη σύνταξη έκθεσης ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Ελληνοχωρίου κ.λ.π.

Παρόντες 20 Απόντες 7 Αμπού Ζολώφ – Τριανταφύλλου –Κανελλόπουλος- Σιάτος –Περαχωρίτης-Λιούλιας-Μπουγάς

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τρωγάδης

Αφορά ποσό για τα έξοδα της έκθεσης ανόρυξης ,ποσό για αποζημίωση αντιρρησία συνείδησης, επίσης ποσό οφειλής ενοικίου ,ποσό για

παροχή υπηρεσίας νερού ύδρευσης ,ποσό για οικονομοτεχνική μελέτη για την ένταξη του έργου στο Jessica του Δημοτικού ηλεκτροφωτισμού .

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με ψήφους 14 υπέρ

Οι κοι Λιάκος Λάζος Λούτας ψηφίζουν μόνο τις αναμορφώσεις του Ελληνοχωρίου κ του αντιρρησία συνείδησης (1 και 2 )

Ο κύριος Ραχανιώτης κ η κυρία Μερκούρη ψηφίζουν το 1ο και 2 εδάφιο κ διατηρούν επιφυλάξεις για το 3 κ 4

Ο κος Παπαγεωργίου καταψηφίζει συνολικά την εισήγηση

1. Από το συνολικό ποσό των 6.000,00€ του Κ.Α. Εξόδων 25.6263.01 «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου» αποδεσμεύει ποσό 4.305,00€ και μέσω του Αποθεματικού το συγκεκριμένο ποσό εισάγεται στον νέο Κ.Α.Ε. 25.7412.01 με περιγραφή «Αναγνωριστική γεωλογική έκθεση ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Ελληνοχωρίου».

2. Καταργεί τον Κ.Α. Εξόδων 80.8117.145 με περιγραφή «ΚΕΜΕΡΛΗΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ – προμήθεια ανταλλακτικών και εργασία αυτοκινήτων

Δήμου (οφειλή 2011)» συνολικού ποσού 11.965,44€ το οποίο μεταφέρει στο αποθεματικό. Από το Αποθεματικό ποσό 2.078,09€ εισάγεται ως

νέο εδάφιο στον Κ.Α. Εξόδων 80.8111.18 «Αποζημίωση για κάλυψη διατροφής και διαμονής αντιρρησία συνείδησης 2012» και ποσό

13.949,34€ εισάγεται ως νέο εδάφιο στον Κ.Α. Εξόδων 80.8117.112 «ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Οφειλή μισθωμάτων κτηρίου οικονομικών

υπηρεσιών του Δήμου από 5ο/2011 έως 12ο/2012».

3. Καταργεί τον Κ.Α. Εξόδων 25.6233.01 με περιγραφή «Μίσθωση μηχανημάτων καθαρισμού νερού ύδρευσης στις Δ.Κ. & Τ.Κ. Δήμου»

με ποσό 24.000,00€ και εισάγει ως νέο εδάφιο τον Κ.Α. Εξόδων 25.6262.09 «Παροχή υπηρεσίας επεξεργασίας νερού του Δήμου» με ποσό

24.000,00€.

4. Από το συνολικό ποσό των 35.000,00€ του Κ.Α. Εξόδων 00.6492.01 με περιγραφή «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών

αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» αποδεσμεύει ποσό 24.600,00. Το υπόλοιπο ποσό των 10.400,00€ αρκεί για να καλύψει τις

ανάγκες του Κ.Α.Ε. 00.6492.01. Μέσω του αποθεματικού ποσό 24.600,00€ εισάγεται ως νέο εδάφιο στον Κ.Α.Ε. 00.6142.09 «Υπηρεσίες

συμβούλου για την ανάλυση των οικονομικών, τεχνικών και νομικών δεδομένων για την δημοπράτηση του έργου «Εξοικονόμηση Ενέργειας

στο Δημοτικό Οδοφωτισμό» στο πλαίσιο των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (Ν. 3855/2010)».

14. Ψήφιση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Βέλου Βόχας για το οικ. έτος 2013.

Παρόντες 19 Απόντες 8 Αμπού Ζολώφ – Τριανταφύλλου –Κανελλόπουλος- Σιάτος –Περαχωρίτης-Λιούλιας-Μπουγάς-Μερκούρη

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τρωγάδης

Αφορά την παροχή στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του προϋπολογισμού

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με ψήφους 14 υπέρ έναντι 5 κατά των κυρίων Παπαγεωργίου Ραχανιώτη Λάζο Λούτα Λιάκο οι οποίο ψηφίζουν

ΛΕΥΚΟ

15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ΄΄ Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Στιμάγκας ΄΄.

Παρόντες 19 Απόντες 8 Αμπού Ζολώφ – Τριανταφύλλου –Κανελλόπουλος- Σιάτος –Περαχωρίτης-Λιούλιας-Μπουγάς-Τζαναβάρα

Εισηγητής Πρόεδρος

Αφορά 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης κατά 1 μήνα ήτοι μέχρι 28-06-2013

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

Ζευγολατιό 31-05-2013

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

απών

Γεώργιος Καραφωτιάς Κανελλόπουλος Ευθύμιος Ντάνος Γεώργιος

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διενεργήθηκαν εκλογές μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου παρουσία Πρωτοδίκη για την

ανάδειξη αντιπροσώπων του Δήμου Βέλου Βόχας στο ΔΣ ΑΟΣΑΚ .

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΑΟΣΑΚ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Χρήστου ψήφοι 19

ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ —

ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη ψήφοι 4

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου ψήφοι 16

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Καλογερόπουλος Ανδρέας

Παπουτσής Ιωάννης

κ αναπληρωματικοί

Νάκος Χρήστος

Καραφωτιάς Γεώργιος

Προηγούμενη ανάρτηση ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact