Πρόχειρο Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιούνιος 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αριθ.Πρωτ: 11130

12 η Συνεδρίαση

Tην 27η Ιουνίου έτους 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, συνήλθε στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας

στο Ζευγολατιό, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέλου Βόχας σε συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το αρθ. 67 του Ν.3852/2010 παρόντος του Δημάρχου

Βέλου Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Ακολούθως διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία ,δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών

παραβρέθηκαν παρόντα 17 και ονομαστικά οι:

Παρόντες Απόντες

Καραφωτιάς Γεώργιος Πρόεδρος Π

Αμπού-Ζολώφ Ιωάννης Α

Δαληβίγκας Κων/νος Α

Δαρδάνης Γεώργιος Π

Λιούλιας Ιωάννης Π αποχώρησε στο 12ο θέμα

Μπεκιάρης Δημήτριος Π

Μπουγάς Μιχαήλ Α

Ντάνος Γεώργιος Π

Παλυβός Κων/νος Π

Παπαλέκας Αθανάσιος Α

Πρεδάρης Γεώργιος Π

Σιάτος Γεώργιος Α

Τζαναβάρα Κωνσταντίνα Π

Τρωγάδης Βασίλειος Π

Τσάνος Νικόλαος Π

Τσάτσαρης Κων/νος Α

Λάζος Χρήστος

Α

Κανελλόπουλος Ευθύμιος Α

Λιάκος Μιχαήλ Π αποχώρησε μετά την έναρξη της συνεδρίασης κ πριν την συζήτηση του 1ου θέματος

Λούτας Ιωάννης Π αποχώρησε μετά την έναρξη της συνεδρίασης κ πριν την συζήτηση του 1ου θέματος

Τριανταφύλλου Γεώργιος Α

Ραχανιώτης Νικόλαος Π αποχώρησε μετά την έναρξη της συνεδρίασης κ πριν την συζήτηση του 1ου θέματος

Μερκούρη Παναγιώτα Π

Περαχωρίτης Αθανάσιος Π

Μπούρας Νικόλαος Π

Τσοτσώνη Κωνσταντίνα Α

Παπαγεωργίου Σωτήριος Π

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα και παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και οι Εκπρόσωποι των

Τοπικών Κοινοτήτων:

Μαγγίνας Γεώργιος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού Π

Μπιτσάκος Σπυρίδων Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βοχαϊκού Π

ΑναγνωστόπουλοςΑναστάσιοςΕκπρόσωπος

ΤοπικήςΚοινότηταςΕυαγγελιστρίας Π

Καραχοντζίτης Αντώνιος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κοκκωνίου Π

Μπέζιος Δημήτριος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Μπολατίου Π

Παπαδημητρίου Θεοφάνης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Νεράντζας Π

Λάγιος Ιωάννης Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Σουληναρίου Π

Δημητρίου Παναγιώτης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ταρσινών Π

.Χουσαλάς Άγγελος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Χαλκείου Α

. Πάνου Νικόλαος, Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Ελληνοχωρίου Π

Κόλλιας Νικόλαος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κρηνών Α

Κούτουλας Δημήτριος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βέλου

Π

Νούτσης Κων/νος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Στιμάγκας Π

Δαληβίγκας Γεώργιος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου Π

Μαστοράκος Άγγελος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πουλίτσας Α

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα αλλά δεν παραβρέθηκαν οι ακόλουθοι Πρόεδροι των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε νόμιμα και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων της Δημοτικής Ενότητας Βέλου κ.κ. Παπαϊωάννου

Παναγιώτης .

Ενημερώσεις-Επίκαιρες ερωτήσεις – προτάσεις

Ο κος Παπαγεωργίου (αρχηγός δημοτικής παράταξης) κατέθεσε ψήφισμα σχετικά με το αίτημα ματαίωσης του Φεστιβάλ της Χρυσής Αυγής

στην Καλαμάτα Παπαγεωργίου Μπεκιάρης Περαχωρίτης ψήφισαν να συζητηθεί το θέμα ως εκτός ημερησιας διάταξης οι υπόλοιποι 11

Συμβούλοι καταψήφισαν τη συζήτηση ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης .

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ

1. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 50/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ», με θέμα

΄΄ Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 (1η ) ΄΄.

Παρόντες 14 Απόντες 13 Αμπού –Δαληβίγκας- Μπουγάς- Παπαλέκας -Σιάτος Τσάτσαρης- Λάζος- Κανελλόπουλος- Τριανταφύλλου –

Ραχανιώτης –Τσοτσώνη-Λιάκος – Λούτας

Εισηγητής Πρόεδρος

Αφορά μεταφορά ποσού 8.000 ευρώ το αποθεματικό για εισφορές ΕΟΠΠΥ

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 13 ψήφους υπέρ , μειοψηφούντος του κου Παπαγεωργίου που ψήφισε λευκό

2. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 51/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ», με θέμα

΄΄ Έγκριση απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» οικ. έτους 2012΄΄.

Παρόντες 14 Απόντες 13 Αμπού –Δαληβίγκας- Μπουγάς- Παπαλέκας -Σιάτος Τσάτσαρης- Λάζος- Κανελλόπουλος- Τριανταφύλλου –

Ραχανιώτης –Τσοτσώνη-Λιάκος – Λούτας

Εισηγητής Πρόεδρος

Εσοδα 722.176,41 ευρώ

Εξοδα 629.710,23 ευρώ

Υπόλοιπο 92.466,18 ευρώ

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 12 ψήφους υπερ , μειοψηφούντος του κου Παπαγεωργίου που ψήφισε λευκό κ παρών ο κος Περαχωρίτης

3. Συγκρότηση Επιτροπής για τον έλεγχο των εμποροπανηγύρεων του Δήμου.

Παρόντες 14 Απόντες 13 Αμπού –Δαληβίγκας- Μπουγάς- Παπαλέκας -Σιάτος Τσάτσαρης- Λάζος- Κανελλόπουλος- Τριανταφύλλου – Ραχανιώτης –Τσοτσώνη-Λιάκος – Λούτας

Εισηγητής Πρόεδρος

Πρόεδρος Τρωγάδης δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας

μέλος Λιάκος Μιχαήλ

μέλος Ραχανιώτης Νικόλαος

Μέλος κος Μπούρας

Μέλος κος Παπαγεωργίου

εκ περιτροπής θα συμμετέχει ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού Βέλου κ Βραχατίου για τις εμποροπανηγύρεις που

πραγματοποιούνται στις Δημοτικές Κοινότητες

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

4. Έγκριση εκμίσθωσης πλατείας Φοίνικα για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, στη Δ.Κ. Ζευγολατιού.

Παρόντες 14 Απόντες 13 Αμπού –Δαληβίγκας- Μπουγάς- Παπαλέκας -Σιάτος Τσάτσαρης- Λάζος- Κανελλόπουλος- Τριανταφύλλου – Ραχανιώτης –Τσοτσώνη-Λιάκος – Λούτας

Εισηγητής Πρόεδρος

Ψήφισε Θετικά κ ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

5. Επί αποφάσεως της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου με θέμα ΄΄ Γνωμοδότηση για τη χρήση δημοτικής γεώτρησης που βρίσκεται

εντός ιδιοκτησίας Γεωργίου Λιούντρη στο Βραχάτι ΄΄.

Παρόντες 14 Απόντες 13 Αμπού –Δαληβίγκας- Μπουγάς- Παπαλέκας -Σιάτος Τσάτσαρης- Λάζος- Κανελλόπουλος- Τριανταφύλλου

– Ραχανιώτης –Τσοτσώνη-Λιάκος – Λούτας

Εισηγητής Πρόεδρος

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ για συζήτηση σε επόμενο Συμβούλιο

6. Έγκριση αιτήσεων για υπαγωγή σε μειωμένα τέλη ύδρευσης.

Παρόντες 14 Απόντες 13 Αμπού –Δαληβίγκας- Μπουγάς- Παπαλέκας -Σιάτος Τσάτσαρης- Λάζος- Κανελλόπουλος- Τριανταφύλλου

– Ραχανιώτης –Τσοτσώνη-Λιάκος – Λούτας

Εισηγητής Πρόεδρος

Αφορά αιτήσεις πολιτών με παθήσεις (αναπηρία-τυφλότητα)

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 11 ψήφους υπέρ , μειοψηφούντος του κου Παπαγεωργίου που κατέθεσε πρόταση για μηδενικές χρεώσεις

σε ευπαθείς ομάδες κ των κων Μπούρα κ Τσάνου που πρότειναν τη σύσταση επιτροπής παραλαβής κ εξέτασης δικαιολογητικών

(φορολογικές δηλώσεις κλπ) κ την εισήγηση της Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο

7. Διαγραφή οφειλών.

Παρόντες 14 Απόντες 13 Αμπού –Δαληβίγκας- Μπουγάς- Παπαλέκας -Σιάτος Τσάτσαρης- Λάζος- Κανελλόπουλος- Τριανταφύλλου

– Ραχανιώτης –Τσοτσώνη-Λιάκος – Λούτας

Εισηγητής Πρόεδρος

Πρόκειται για λάθος χρεώσεις

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

8. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

Παρόντες 14 Απόντες 13 Αμπού –Δαληβίγκας- Μπουγάς- Παπαλέκας -Σιάτος Τσάτσαρης- Λάζος- Κανελλόπουλος- Τριανταφύλλου

– Ραχανιώτης –Τσοτσώνη-Λιάκος – Λούτας

Εισηγητής Πρόεδρος

Αφορά επιστροφή ποσού στην κα Μελισσαροπούλου Αγγελική (Κοκκώνι) που είχε καταβληθεί για νέα σύνδεση ενώ υπήρχε ήδη δικαίωμα παροχής

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

9.Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου έτους 2013.

Παρόντες 14 Απόντες 13 Αμπού –Δαληβίγκας- Μπουγάς- Παπαλέκας -Σιάτος Τσάτσαρης- Λάζος- Κανελλόπουλος- Τριανταφύλλου

– Ραχανιώτης –Τσοτσώνη-Λιάκος – Λούτας

Εισηγητής Πρόεδρος

Αφορά τακτοποιήσεις πιστώσεων και κωδικών του προϋπολογισμού

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 13 ψήφους υπέρ , μειοψηφούντος του κου Παπαγεωργίου που ψήφισε λευκό

10.Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους

2011 και 2012 του Δήμου.

Παρόντες 14 Απόντες 13 Αμπού –Δαληβίγκας- Μπουγάς- Παπαλέκας -Σιάτος Τσάτσαρης- Λάζος- Κανελλόπουλος- Τριανταφύλλου

– Ραχανιώτης –Τσοτσώνη-Λιάκος – Λούτας

Εισηγητής Πρόεδρος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

11.Άνοιγμα λογαριασμού στη Συνεταιριστική Τράπεζα.

Παρόντες 14 Απόντες 13 Αμπού –Δαληβίγκας- Μπουγάς- Παπαλέκας -Σιάτος Τσάτσαρης- Λάζος- Κανελλόπουλος- Τριανταφύλλου

– Ραχανιώτης –Τσοτσώνη-Λιάκος – Λούτας

Εισηγητής Δήμαρχος

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

12.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Δήμου Βέλου – Α΄ φάση,

1ος ειδικός προϋπολογισμός».

Παρόντες 13 Απόντες 14 Αμπού –Δαληβίγκας- Μπουγάς- Παπαλέκας -Σιάτος Τσάτσαρης- Λάζος- Κανελλόπουλος- Τριανταφύλλου

– Ραχανιώτης –Τσοτσώνη-Λιάκος – Λούτας-Λιούλιας

Εισηγητής κος Πολίτης Προιστάμενος Τεχνικών υπηρεσιών

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με ψήφους 11υπέρ έναντι 2 μειοψηφούντων των κων Παπαγεωργίου και Τσάνου.Ο κος Τσάνος είπε ότι ο

ανάδοχος θα πρέπει να αποκαταστήσει τις ζημιές που έχουν προκληθεί από την κατασκευή του αγωγού στο οδόστρωμα .

13.Έγκριση μεταφοράς λουομένων από Κοινότητες του Δήμου στην παραλία Κοκκωνίου και Βραχατίου.

Παρόντες 13 Απόντες 14 Αμπού –Δαληβίγκας- Μπουγάς- Παπαλέκας -Σιάτος Τσάτσαρης- Λάζος- Κανελλόπουλος- Τριανταφύλλου

– Ραχανιώτης –Τσοτσώνη-Λιάκος – Λούτας-Λιούλιας

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ζευγολατιό 27-06-2013

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Καραφωτιάς Κανελλόπουλος Ευθύμιος Ντάνος Γεώργιος

Προηγούμενη ανάρτηση 1η Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Παραβατικότητας (Πρόχειρο Πρακτικό)

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact