ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΧ1/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Ζευγολατιό: 03-07-2013

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Γενικής Διοίκησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή των υποψηφίων στην υπ΄αριθμ. ΣΟΧ1/2013 ανακοίνωση για πρόσληψη με σύμβαση

εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά πέντε(5) ατόμων είναι δεκαήμερη και αρχίζει από τις 04 Ιουλίου 2013 και λήγει στις 15 Ιουλίου 2013.

 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προσωπικού στο ΚΕΠ Ζευγολατιού (τηλ. 2741050255 /50256 υπευθ.

Κα Γιώτα Κακλίδου).

Ο Δήμαρχος

Αννίβας Παπακυριάκος

Προηγούμενη ανάρτηση 5-7 Ιουλίου οι επόμενες εκδηλώσεις του Δήμου Βέλου Βόχας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact