ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αριθ.Πρωτ: 12339

13η Συνεδρίαση

Tην 15η του μήνα Ιουλίου έτους 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19,00 συνήλθε στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου

Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέλου Βόχας σε συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το αρθ. 67 του Ν.3852/2010

παρόντος του Δημάρχου Βέλου Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Ακολούθως διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών

παραβρέθηκαν παρόντα 21 και ονομαστικά οι:

Παρόντες Απόντες

1. ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρόεδρος
ΑΜΠΟΥ – ΖΟΛΩΦ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΕΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (προσήλθε στο 1ο Θ.Η.Δ.) ΣΙΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΠΑΛΥΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ « « ΜΠΟΥΓΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
4. ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ « « ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΤΡΩΓΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΤΣΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
6. ΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΔΑΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (προσήλθε στο 1ο Θ.Η.Δ.)
8. ΠΑΠΑΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
9. ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10. ΝΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12. ΛΙΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
15. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
16. ΛΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (προσήλθε στο 1ο Θ.Η.Δ.)
17. ΛΑΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
18. ΡΑΧΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
19. ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
20. ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (προσήλθε στο 1ο Θ.Η.Δ.)

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα και παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και οι Εκπρόσωποι των

Τοπικών Κοινοτήτων:

Παρόντες

1. ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Πρόεδρος Δ.Κ. Ζευγολατιού
2. ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Πρόεδρος Τ.Κ. Βοχαϊκού
3. ΠΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Πρόεδρος Τ.Κ. Ελληνοχωρίου
4. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Εκπρόσωπος Τ.Κ. Ευαγγελίστριας
5. ΚΟΛΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Πρόεδρος Τ.Κ. Κρηνών
6. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – Πρόεδρος Τ.Κ. Νεράντζας
7. ΛΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Εκπρόσωπος Τ.Κ. Σουληναρίου
8. ΔΗΜΗΤΡΙΟY ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – Πρόεδρος Τ.Κ. Στιμάγκας

Απόντες
1. ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Πρόεδρος Δ.Κ. Βέλου
2. ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Πρόεδρος Δ.Κ. Βραχατίου
3. ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – Πρόεδρος Τ.Κ. Κοκκωνίου
4. ΜΠΕΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Πρόεδρος Τ.Κ. Μπολατίου
5. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – Πρόεδρος Τ.Κ. Πουλίτσας
6. ΝΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – Πρόεδρος Τ.Κ. Στιμάγκας
7. ΧΟΥΣΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – Πρόεδρος Τ.Κ. Χαλκείου

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αντιμετώπιση εγκληματικότητας – παραβατικότητας στο Δήμο Βέλου-Βόχας

Παρόντες 21 Απόντες 6

Εισηγητής : Δήμαρχος
Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στο θέμα της παραβατικότητας λέγοντας μεταξύ άλλων ότι το θέμα έχει συζητηθεί πολλές φορές χωρίς όμως την

αναμενόμενη ανταπόκριση,. Αισθανόμαστε μόνοι. Ξέρουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Μετά τη συνεδρίαση του συμβουλίου

παραβατικότητας, ήλθαμε σε επαφή με αστυνομία, πολεοδομία, ο υπουργός θα μας δει μετά από 1 μήνα. Οι μικρές κινήσεις που κάνουμε

από την πλευρά μας (αυτοκίνητα φύλαξης) δεν λύνουν το πρόβλημα. Θέλω να ακούσω προτάσεις για να δούμε πως θα κινηθούμε,

να πάρουμε πρωτοβουλίες.

Από τον Δήμαρχο επίσης διαβάστηκε επιστολή του βουλευτή Κορινθίας κ. Κόλλια που δεν μπόρεσε να παραβρεθεί.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αστυνομικός υποδ/της Βραχατίου κ. Κάρμος που είπε ότι η αστυνομία από την πλευρά της κάνει ότι μπορεί και

αναφέρθηκε στα προβλήματα που έχει η υπηρεσία με έλλειψη προσωπικού και μέσων.

Ακολούθως μίλησε ο κ. Ραπανάκης ως εκπρόσωπος των κατοίκων της Κυρά Βρύσης και αναφέρθηκε για ακόμα μια φορά στο οξυμένο

πρόβλημα των κατοίκων από την παραβατικότητα των ΡΟΜΑ, λέγοντας ότι δεν μπαίνει το θέμα ρατσιστικά, απαιτούμε από την πολιτεία

την προστασία μας.
Στη συνέχεια ο κ. Λιάκος αναφερόμενος στο πρόβλημα της γκετοποίησης της συγκεκριμένης ομάδας πολιτών των οποίων βέβαια πρέπει

να σεβαστούμε την κουλτούρα τους, πρότεινε να συγκροτηθεί συνεργείο κατεδάφισης των αυθαίρετων κατοικιών τους.

Ο κ. Ραχανιώτης αναφερόμενος στα τεράστια προβλήματα από τους ΡΟΜΑ ζήτησε να υπάρξει λειτουργία του κράτους.

Ο κ. Παπαγεωργίου πρότεινε η πολιτεία να προστατέψει αυτούς του ανθρώπους δίνοντάς τους δουλειά-υγεία-παιδεία.

Ο κ. Τσάνος είπε ότι το θέμα της παραβατικότητας-εγκληματικότητας έχει άμεση σχέση με την κρίση και μίλησε για την ιδιαίτερη κουλτούρα

των ΡΟΜΑ. Πρότεινε να απευθυνθούμε εγγράφως σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς ζητώντας έγγραφη απάντηση για την άμβλυνση

του προβλήματος.

Ο κ. Λάζος ανέφερε ότι το πρόβλημα υπάρχει γιατί ποτέ δεν υπήρξε συστηματική-οργανωμένη προσπάθεια ένταξης της εν λόγω ομάδας

πολιτών και είναι ένα ζήτημα όλης της πολιτείας και όχι μόνο του Δήμου. Πρότεινε να ασκηθούν πιέσεις σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες

και να συσταθεί ομάδα που θα εξετάσει τις νομικές δυνατότητες του Δήμου, να συνεργαστεί με την αστυνομία και τους πολίτες.

Στη συνέχει δόθηκε ο λόγος στον κ. Σχοινοχωρίτη ο οποίος είπε ότι το πρόβλημα ξεκίνησε με παραλείψεις παλαιότερων διοικήσεων.

Η συγκεκριμένη ομάδα λειτουργεί με τα χαρακτηριστικά της φυλής. Θα πρέπει να μην μπορούν να χτίζουν-να έχουν ρεύμα-νερό χωρίς

άδεια. Να είμαστε όλοι ίσοι πολίτες. Προτείνει την καταγραφή των ΡΟΜΑ και την ακριβή κατοικία τους, την επαφή με την πολεοδομία για να

συσταθεί συνεργείο κατεδάφισης αυθαιρέτων.

Επίσης από όλους καταγγέλλεται η αδιαφορία όσων κλήθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση να παραστούν και δεν ήρθαν.

Τέλος, αφού ακούστηκαν πολλές απόψεις και από άλλους δημοτ. συμβούλους και από παραβρισκόμενους πολίτες, ο Δήμαρχος πρότεινε:

Να αποσταλούν έγγραφα σε Πολεοδομία-Ταξίαρχο-Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Να συγκροτηθεί ομάδα 3-5 ατόμων για συντονισμό

των δράσεων. Προτείνεται στην ομάδα να συμμετέχουν οι δημοτ. σύμβουλοι κ.κ. Λάζος, Ραχανιώτης, Τσάνος, Παπαλέκας και ο κ. Ραπανάκης.

Με την πρόταση του Δημάρχου συμφωνούν 20 από τους παρόντες συμβούλους με ΛΕΥΚΟ από τον κ. Παπαγεωργίου.

2. Διαμαρτυρία για την παύση της λειτουργίας του Ταχυδρομείου Ζευγολατιού

Παρόντες 21 Απόντες 6

 

Εισηγητής Δήμαρχος

Αναφερόμενος στο θέμα ο Δήμαρχος είπε ότι θεωρούμε απαράδεκτο το κλείσιμο των ΕΛ-ΤΑ στο Ζευγολατιό . Γνωρίζουμε ότι έχει βγει

διακήρυξη για να δοθούν σε ιδιώτες 8-12 μήνες από τώρα. . Ο Δήμος από την πλευρά του πρότεινε να καταβάλει το ενοίκιο αλλά δεν τους

ενδιαφέρει γιατί το πρόβλημα είναι η μείωση των μισθών των υπαλλήλων. Σήμερα κλήθηκε και ο Δ/ντής των ΕΛ-ΤΑ Ν, Κορινθίας κ. Αγάθος

αλλά δεν παρέστη γιατί δεν τον εξουσιοδότησαν όπως μας είπε.

Ο κ. Παπαγεωργίου είπε ότι αυτά είναι τα αποτελέσματα του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ. Λέει ΟΧΙ στο κλείσιμο.

Ο κ. Τσάνος θεωρεί ότι είναι ειλημμένη απόφαση και προτείνει αν γίνεται να βρεθεί το κατάλληλο πρόσωπο που θα αναλάβει το πρακτορείο

που θα δημιουργηθεί στην πορεία.

Ο κ. Παπαλέκας ανέφερε ότι η διοίκηση δεν έχει καταλάβει τον όγκο δουλείας που εξυπηρετεί το συγκεκριμένο κατάστημα.

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζεται η έκδοση ψηφίσματος για την παραμονή του καταστήματος των ΕΛ-ΤΑ στο Ζευγολατιό.

Ζευγολατιό 15 Ιουλίου 2013

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Καραφωτιάς Γεώργιος Κανελλόπουλος Ευθύμιος Ντάνος Γεώργιος

Προηγούμενη ανάρτηση ΄΄ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ΄΄ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΄΄ΚΟΙΝΩΝΙΑ΄΄

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact