Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 23 Δεκεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Ζευγολατιό 20 Δεκεμβρίου 2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        Α.Π. : 22689
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

Σας καλούμε για πρώτη φορά την 23η Δεκεμβρίου έτους 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00 να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, σε έκτακτη-κατεπείγουσα (άρθρ. 67 παρ. 5 Ν. 3852/10) και ειδική

συνεδρίαση (άρθρ. 64 Ν. 3852/10) για τη λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

 

1. Εκλογή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου-Βόχας

 

 

Ο πλειοψηφήσας σύμβουλος

 

Ιωάννης Αμπού Ζολώφ

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεχίζεται η διαδικασία συλλογής στοιχείων για την πολεοδομική αναγνώριση των δρόμων

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact