Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος κύρωσης του οδικού δικτύου κοινοχρήστων χώρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση

:

Βραχάτι

Τ.Κ.

:

20006

Πληρ.

:

Γ. Σαντάρμη

Τηλέφωνο

:

27410-55274 εσ. 5

FAX

:

27410-53880

E-mail

:

Sadarmi@vochas.gov.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας ανακοινώνει ότι με την 8/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:ΒΙΨΠΩ9Π-56Ε5, αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος κύρωσης του οδικού δικτύου κοινοχρήστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί σε κοινή χρήση με συμβολαιογραφική πράξη, στον οικισμό της Τοπικής  Κοινότητας Μπολατίου του Δήμου Βέλου-Βόχας, κατόπιν αιτήματος των Παναγιώτη Σωτηράκου και Κων/νας Ζέρβα.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α/31-03-2011), αναρτάται:

$11.                            Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Ζευγολατιό (Γ. Παπανδρέου, 20001)

$12.                            Στην ιστοσελίδα του Δ. Βέλου-Βόχας (http://velo-vocha.gr/)

$13.                            Στον πίνακα ανακοινώσεων του Κοινοτικού  Καταστήματος της Τοπικής Κοινότητας Μπολατίου.

Τοπογραφικό διάγραμμα Κ.Χ. (Ψηφιακή εικόνα οικισμού Μπολατίου), στο οποίο φαίνεται το προς κύρωση οδικό δίκτυο κοινοχρήστων χώρων, που έχουν παραχωρηθεί σε κοινή χρήση με την αριθμ. 15.222/2-3-2005 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Κορίνθου Αργυρώς συζ. Γεωργίου Σκιαδόπουλου το γένος Χρήστου Γιαννάκη ή Πολίτη και έχει μεταγραφεί στις 2-3-2005 στο Α΄Υποθηκοφυλακείο Κορίνθου στον τόμο 527 με α/α 349.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων, στο Τμήμα Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών έργων του Δήμου μας στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Βραχατίου επί της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία ανάρτηση στον τοπικό τύπο και συγκεκριμένα από 24 Φεβρουαρίου έως και 15 Μαρτίου 2014.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

 

Κατεβάστε την ανακοίνωση σε αρχείο .pdf

 

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση O Δήμος Βέλου Βόχας στο ρυθμό του καρναβαλιού

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact