Aντικατάσταση Αντιδημάρχου και ορισμός νέου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Ζευγολατιό 01-04-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                   ΑΠ :5341
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ

Δ/νση : Γ. Παπανδρέου Τ.Κ : 20001
Τηλέφωνο : 2741 360507
FAX : 27410 52303

ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση Αντιδημάρχου και ορισμός νέου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 110 /2014

Ο Δήμαρχος Βέλου-Βόχας Κορινθίας

Έχοντας υπόψη :
1) Τα άρθρα 59 παρ. 5 και 282 παρ. 16 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ-87/2010 τ. Α΄) και το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 87 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 144/2006 τ. Α΄) περί αντικατάστασης του Αντιδημάρχου
2) Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Βέλου Βόχας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 19.027 κατοίκους και βάσει του άρθρου 59 παρ 2 του Ν 3852/2010 μπορεί να ορισθούν 4 Αντιδήμαρχοι.
3) Το γεγονός ότι ο Δήμος Βέλου Βόχας έχει δύο (2) Δημοτικές Ενότητες
4) Τις αριθμ. 1/02-01-2013 και 99/20-03-2014 προηγούμενες αποφάσεις Δημάρχου περί ορισμού των Αντιδημάρχων για τα έτη 2013 – 2014
5) Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Βέλου-Βόχας
6) Την ανάγκη αντικατάστασης του Αντιδημάρχου κ. Τσάτσαρη Κωνσταντίνου του Νικολάου λόγω αναδιάρθρωσης της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Δνσης Περιβάλλοντος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1) Αντικαθιστά τον μέχρι σήμερα ορισθέντα ως Αντιδήμαρχο κ. Τσάτσαρη Κωνσταντίνο του Νικολάου λόγω της αναγκαιότητας αναδιάρθρωσης της Υπηρεσίας Καθαριότητας – Ανακύκλωσης για την εύρυθμη λειτουργία της.
2) Ορίζει Αντιδήμαρχο από 01-04-2014 έως 31-08-2014 τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μπεκιάρη Δημήτριο του Αντωνίου με αντιμισθία και με αρμοδιότητες στο τμήμα Καθαριότητας-Ανακύκλωσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος:
α) Σχεδιασμού και εποπτείας του γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
β) Αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών
γ) Διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων
Ο ανωτέρω ορίζεται Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Βέλου με μέριμνα για την
καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού όλων των υπηρεσιών που βρίσκονται στη
Δημοτική Ενότητα Βέλου.
Επίσης εξουσιοδοτείται για την υπογραφή πάσης φύσεως βεβαιώσεων, θεώρηση γνησίου
υπογραφής και ακριβούς φωτοαντιγράφου.
Ο Αντιδήμαρχος στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων του οφείλει να συνεργάζεται με
τους Προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών Κοινοτήτων Βέλου για την
επίλυση των προβλημάτων τους.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθ. 1/2013 και 99/2014 Αποφάσεις Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί μία φορά σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Κοινοποίηση :

• Ενδιαφερόμενους
• Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιδημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους
• Προϊστάμενους οργανικών μονάδων του Δήμου
• Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

 

Προηγούμενη ανάρτηση ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΄΄ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ΄΄ ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact