Συνδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 7/9/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Ζευγολατιό 28 Αυγούστου 2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                Αριθ. Πρωτ.: 14291
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας καλούμε για πρώτη φορά την 7η Σεπτεμβρίου έτους 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, σε ειδική συνεδρίαση σύμφωνα με τα άρθρ. 64 παρ. 1 και 74 παρ. 2 του

Ν.3852/2010 και του άρθρ. 8 παρ. 1 Ν. 4279/2014 για την λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων :

1. Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου
2. Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
3. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.

 

Ο ΠΛΕΙΟΨΗΦΗΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόσκληση Ορκωμοσίας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact