Συνεδρίαση ΝΠΔΔ ΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄ στις 10 Νοεμβρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ Τα μέλη του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ.

Ν.Π.Δ.Δ «ΑΝΕΛΙΞΗ» «ΑΝΕΛΙΞΗ»

 

Αριθ. Πρωτ : 1151/06-11-2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/06) και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου στο Ζευγολατιό την 10η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30μ.μ. με τα εξής θέματα:

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ:

 

  1. Διαγραφή νηπίων.
  2. Εγγραφή νηπίων.
  3. Έγκριση της από 24-10-2014 απόδοσης λογαριασμού του υπ’ αριθ. 104Α Χ.Ε. προπληρωμής του υπόλογου υπαλλήλου.
  4. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.
  5. Επιλογή Πιστωτικού Ιδρύματος για την έκδοση εγγυητικής επιστολής.
  6. Διάθεση Πίστωσης Εργασιών.
  7. Διάθεση Πίστωσης Προμηθειών.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

 


ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΧΟΣ

 

 

 

1.

 

Προηγούμενη ανάρτηση Ανακοίνωση για πολεοδομική αναγνώριση δρόμων

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact