Συνεδρίαση Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Βέλου Βόχας

eΕΛΛΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟ     ΝΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Αριθ.Πρωτ: 18807                                           Προς


Μέλη Επιτροπής Διαβούλευσης του

Δήμου Βέλου Βόχας

 

Καλείστε για πρώτη φορά ως μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης

την 25 του μήνα Νοεμβρίου έτους 2014 ημέρα Τρίτη

και ώρα 19,00 μ.μ. να

προσέλθετε στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημοτικού

Σχολείου Βέλου , σε τακτική

συνεδρίαση σύμφωνα με το αρθ. 76 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί

των παρακάτω θεμάτων:

 

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ

1 Γνωμοδότηση προς το δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα προγράμματα δράσης του δήμου, το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό 2015.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα ήτοι Τετάρτη 26 Νοεμβρίου ώρα 13,30, στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Βέλου, και θεωρείται ότι σε αυτήν την συνεδρίαση σε κάθε περίπτωση υφίσταται απαρτία σύμφωνα με το άρθρο76 παρ 3.

 

 

Ζευγολατιό 14-11-2014

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Yποβολή παρατηρήσεων επί της μελέτης ΄΄Μελέτη Δικτύου Ομβρίων στην περιοχή οικιστικής επέκτασης Ε1γ του Γ.Π.Σ Βέλου΄΄

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact