Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 1/24-11-2014 συνεδρίασης

Της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 Ν.3852/2010) του Δήμου Βέλου-Βόχας.

Αριθ. Απόφασης: 01/2014

Περίληψη: « Γνωμοδότηση προς το δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα προγράμματα

δράσης του δήμου, το τεχνικό πρόγραμμα και τοn προϋπολογισμό 2015»

Στο Βέλο και στην Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων του Δήμου σήμερα την 24η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 19,00 μ.μ., συνήλθε υπό την Προεδρία του Δημάρχου Βέλου-Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου, σε συνεδρίαση τακτική η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης που συστήθηκε με την 151/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 18807 /13-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 76 του Ν.3852/2010 σε κάθε ένα μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν παρόντα 29 μέλη και απόντα 21 ονομαστικά οι:

Παρόντες ΑΠΟΝΤΕΣ

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΑΡΩΝ

ΑΔΑΜ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΠΑΡΟΥΣΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΑΡΟΥΣ

ΒΑΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΠΟΥΣΑ

ΒΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΠΩΝ

ΓΚΟΥΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΑΠΟΥΣΑ

ΔΑΝΙΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΡΩΝ

ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΠΩΝ

ΔΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΡΩΝ

ΖΑΡΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΑΡΩΝ

ΖΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΠΟΥΣΑ

ΖΙΟΥΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΠΩΝ

ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΩΝ

ΚΑΠΩΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΑ

ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΩΝ

ΚΕΛΑΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΠΟΥΣΑ

ΚΕΛΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΡΩΝ

ΚΟΣΣΙΕΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΑΡΩΝ

ΚΟΣΥΦΑΚΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΑ

ΚΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΡΩΝ

ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΡΩΝ

ΛΙΜΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΑΠΟΥΣΑ

ΛΙΟΝΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΠΑΡΟΥΣΑ

ΛΙΟΥΝΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΡΩΝ

ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΠΩΝ

ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΡΩΝ

ΜΕΤΑΞΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΡΟΥΣΑ

ΜΠΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΡΩΝ

ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΠΩΝ

ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΠΑΡΟΥΣΑ

ΜΠΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΡΩΝ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΩΝ

ΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΑΡΟΥΣΑ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΠΟΥΣΑ

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΠΑΡΩΝ

ΠΑΠΑΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΩΝ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΠΟΥΣΑ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΡΩΝ

ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΑΡΩΝ

ΡΑΧΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΡΩΝ

ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΩΝ

ΣΑΛΚΙΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΑ

ΣΠΑΓΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΡΩΝ

ΤΣΕΠΕΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΠΟΥΣΑ

ΦΟΥΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΑ

ΧΑΡΒΑΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΠΟΥΣΑ

ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΑΠΩΝ

ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΑΡΩΝ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΡΩΝ

 

Ο Δήμαρχος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης περί:

« Γνωμοδότησης προς το δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα προγράμματα δράσης του δήμου, το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό 2015» και είπε :

Κυρίες και κύριοι ,

μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Βέλου Βόχας

Το θέμα της σημερινής συνεδρίασης είναι η γνωμοδότηση προς το δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα προγράμματα δράσης του δήμου, το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό 2015 .

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα στοχοποιεί τις δράσεις του Δήμου για τα επόμενα χρόνια και εξειδικεύεται κατ΄ έτος με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου, το τεχνικό πρόγραμμα και την οικονομική αποτύπωση των παραπάνω στον προϋπολογισμό .

Στην πρώτη φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στο Στρατηγικό Σχεδιασμό, πέραν του καθορισμού του οράματος και της αναπτυξιακής στρατηγικής του Δήμου Βέλου- Βόχας, διατυπώθηκαν οι Γενικοί Στόχοι, οι οποίοι προέκυψαν από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου

. Εν συνεχεία οι Γενικοί Στόχοι εξειδικεύτηκαν σε Ειδικούς Στόχους.

 

ΑΞΟΝΑΣ 1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

 

Αναβάθμιση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος

Ανάδειξη χώρων φυσικού κάλλους του Δήμου και αισθητικές παρεμβάσεις

Ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών

Ορθολογική διαχείριση απορριμάτων

Αναβάθμιση του δομημένου- οικιστικού περιβάλλοντος

Ολοκληρωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό

Αισθητική αναβάθμιση των Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων

Βελτίωση της ποιότητας ζωής του δημότη

 

Βελτίωση επιπέδου καθαριότητας του Δήμου

Βελτίωση και αύξηση χώρων αστικού πρασίνου

Βελτίωση υποδομών και μέσων Πολιτικής Προστασίας

Βελτίωση- συντήρηση- αναβάθμιση του οδικού δικτύου

Κυκλοφοριακές- συγκοινωνιακές ρυθμίσεις στ κεντρικά σημεία του Δήμου

Βελτίωση των υποδομών ύδρευσης- αποχέτευσης

 

 

Διαφύλαξη της επάρκειας των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής

 

Ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων (ύδρευση – άρδευση)

Ορθολογική διαχείριση ενεργειακών πόρων (χρήση οικολογικών μορφών ενέργειας, βιοκλιματικά δημοτικά κτίρια)

ΑΞΟΝΑΣ 2

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Αθλητισμός, Πολιτισμός

Η αναβάθμιση και ενίσχυση υπηρεσιών σε τομείς κοινωνικού χαρακτήρα

 

Ενίσχυση των δομών φροντίδας της τρίτης ηλικίας

Βελτίωση των υποδομών και προγραμμάτων παιδικής μέριμνας

Ενίσχυση της δράσης των νέων

Αναβάθμιση των υπηρεσιών πρόληψης και υγείας, με την ενίσχυση των υφιστάμενων υποδομών και δομών και την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και υγείας

Ενίσχυση του εθελοντισμού σε θέματα υγείας

Προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με συμβουλευτική υποστήριξη

Η ενίσχυση της πολιτιστικής δραστηριότητας

 

Ενίσχυση και αναβάθμιση των πολιτιστικών υποδομών

Προώθηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας

Συνεργασία με Συλλόγους- Ιδιώτες

Η ενίσχυση της εκπαίδευσης

 

Αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος

Προστασία της σχολικής περιουσίας

Προώθηση της ΄΄δια βίου΄΄ εκπαίδευσης

Δημιουργία σχολείου β΄ ευκαιρίας

Η ενίσχυση αθλητικής δραστηριότητας

 

Ενίσχυση και αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών

Διάδοση του μαζικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού

Συνεργασία με Συλλόγους- Ιδιώτες

ΑΞΟΝΑΣ 3

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Τοπική οικονομία και Απασχόληση

 

Αναβάθμιση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομικής ευημερίας και απασχόλησης

 

 

 

Προώθηση παρεμβάσεων στον πρωτογενή τομέα

 

 

 

Προώθηση παρεμβάσεων στον τομέα μεταποίησης γεωργικών προϊόντων

 

 

 

Βελτίωση υποδομών τριτογενή τομέα (τουριστικές υποδομές και υπηρεσίες)

 

 

ΑΞΟΝΑΣ 4

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Εσωτερικό Περιβάλλον του Δήμου

 

Βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από την αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής του Δήμου

 

Καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών

 

Καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού

 

Αξιοποίηση νέων Πληροφοριακών μέσων και εργαλείων

 

Βελτίωση της λειτουργικότητας του Δήμου και των ΝΠ ως οργανισμοί

 

Βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας του Δήμου

 

 

Πλήρης οικονομική αναδιοργάνωση, με οργάνωση εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων του Δήμου

Επίλυση θεμάτων υπερτοπικής σημασίας

 

 

Ανάπτυξη και ενίσχυση διαδημοτικών συνεργασιών με όμορους δήμους

Ανάπτυξη και ενίσχυση συνεργασιών σε περιφερειακό επίπεδο

 

 

Στην παρούσα φάση προγραμματίζονται και ομαδοποιούνται οι δράσεις ανά άξονα και ειδικό σκοπό.

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΑ με τελευταίο τον Νόμο 3852/10 ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄ επιβάλλει στους Δήμους να συντάξουν Επιχειρησιακά Προγράμματα με χρονικό ορίζοντα πενταετίας τα οποία και θα πρέπει να εξειδικεύονται σε Ετήσια Σχέδια Δράσης (άρθρο 266 παρ. 1 του ως άνω νόμου).

Σκοπός επομένως των ετήσιων προγραµµάτων δράσης είναι η εξειδίκευση και ο λεπτοµερέστερος προγραµµατισµός των δράσεων που προβλέπεται από το επιχειρησιακό πρόγραµµα ότι θα υλοποιηθούν κατά το έτος δράσης.

Στόχος είναι ο γενικότερος ορθολογικός προγραμματισμός λειτουργίας του Δήμου, η βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του και η μέγιστη αξιοποίηση των πόρων με βάση τις πραγματικές του ανάγκες.

 

Εποµένως, το περιεχόµενο του ετήσιου προγράµµατος δράσης περιλαµβάνει τις δράσεις που προκύπτουν από την κατ΄ έτος εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράµµατος και οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται από τον ετήσιο προϋπολογισµό.

Το επιχειρησιακό πρόγραµµα αποτελεί πρόγραµµα «πλαίσιο» για την κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος. Κάθε έτος πριν από τη σύνταξη του ετήσιου προγράµµατος δράσης, οι προϊστάµενοι των δηµοτικών υπηρεσιών θα πρέπει να ανατρέχουν στο πρόγραµµα του Δήµου, προκειµένου να εντοπίζουν τις δράσεις εκείνες, στις οποίες εµπλέκεται η υπηρεσία τους.

Εποµένως, µέσω του ετήσιου προγραµµατισµού, ένας Δήµος µπορεί να προσαρµόζει τις επιλογές του Επιχειρησιακού Προγράµµατος στις τρέχουσες εξελίξεις και να προσαρµόζει τη δράση του στη µεταβαλλόµενη πραγµατικότητα, λαµβάνοντας υπ’ όψη τις νέες ευκαιρίες και περιορισµούς.

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έχει άμεση σχέση με τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα. Ο προϋπολογισµός αποτελεί οικονοµικό πρόγραµµα εσόδων και δαπανών. Το λογικό προαπαιτούµενο για την κατάρτιση ενός προϋπολογισµού, είναι η κατάρτιση του προγράµµατος δράσης που αντιστοιχεί στον προϋπολογισµό. Στον προϋπολογισµό αποτυπώνονται το ύψος και τα είδη των δαπανών ενός Δήµου, αλλά δεν αποτυπώνονται οι λειτουργίες που εκτελεί και οι υπηρεσίες που παρέχει ο Δήµος.

Κατά τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισµού δαπανών, η Οικονοµική υπηρεσία ενός Δήµου κοινοποιεί στις άλλες υπηρεσίες του το έντυπο µε τον προϋπολογισµό της προηγούµενης χρονιάς. Οι δηµοτικές υπηρεσίες, προγραµµατίζουν τη δραστηριότητά τους για το επόµενο έτος και προτείνουν στην οικονοµική υπηρεσία τα ποσά που απαιτείται να προβλεφθούν στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισµού δαπανών. Στη συνέχεια, προκειµένου να συνταχθεί το σχέδιο του προϋπολογισµού, εκτιµάται το ύψος των προσδοκώµενων εσόδων και ιεραρχούνται οι προτάσεις των δηµοτικών υπηρεσιών, µε βάση τις προτεραιότητες της δηµοτικής αρχής.

Το τελικό αποτέλεσµα αυτής της άτυπης διαδικασίας και οι σχετικές αποφάσεις της δηµοτικής αρχής και των υπηρεσιών για τις δραστηριότητες τις επόµενης χρονιάς, θα πρέπει να αποτυπωθούν πλέον σε επίσηµο έγγραφο του Δήµου, δηλ. στο ετήσιο πρόγραµµα δράσης.

Με το ετήσιο πρόγραµµα δράσης, η διοίκηση ενός Δήµου και ο δηµότης µπορούν να

γνωρίζουν πλέον τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι δηµοτικές υπηρεσίες αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισµό καθώς και το αναµενόµενο προϊόν των προγραµµατιζόµενων δραστηριοτήτων.

Η μορφή σύνταξης του προϋπολογισµού οδηγεί στην ανάγκη διάκρισης του ετήσιου προγράµµατος δράσης σε α) πρόγραµµα δραστηριοτήτων και σε β) πρόγραµµα

επενδύσεων.

Α) Πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Οι δραστηριότητες είναι οι δράσεις, των οποίων οι δαπάνες περιλαµβάνονται στην οµάδα 6 του προϋπολογισµού και οι οποίες περιλαµβάνουν τις υπηρεσίες που παρέχουν οι Ο.Τ.Α. σε συνεχή βάση καθώς και τις ενέργειες βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών.

Οι καθηµερινές λειτουργίες των δηµοτικών υπηρεσιών απορροφούν το µεγαλύτερο µέρος των δαπανών ενός Δήµου, ενώ παράλληλα έχουν σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης της ποιότητας και της ανταπόκρισής τους στις ανάγκες των δηµοτών.

Είναι σηµαντικό εποµένως, στον προγραµµατισµό ενός Δήµου, να αποτυπώνονται οι

υπηρεσίες που παρέχει ο Δήµος καθώς και οι ενέργειες βελτίωσης της ποιότητας, της

αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.

Β) Πρόγραµµα επενδύσεων

Οι επενδύσεις είναι οι δράσεις των οποίων οι δαπάνες περιλαµβάνονται στην οµάδα 7 του προϋπολογισµού και οι οποίες, σύµφωνα µε τη σχετική ΚΥΑ, περιλαµβάνουν :

Έργα (Κ.Α. 731 και 732), Μελέτες . έρευνες (Κ.Α. 74), Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως (Κ.Α. 733), Προµήθειες παγίων (Κ.Α. 713) Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και εδαφικών εκτάσεων (Κ.Α. 711 και 712), Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) (Κ.Α. 75)

Το επενδυτικό σκέλος του ετήσιου προγράµµατος δράσης (πρόγραµµα δηµοτικών

επενδύσεων) εκτός από τα τεχνικά έργα, θα περιλαµβάνει επίσης τις προµήθειες εξοπλισµού και τις κάθε φύσης µελέτες και έρευνες.

Σύµφωνα µε τα προηγούµενα, το τεχνικό πρόγραµµα έργων, του Άρθρου 208 του Κ.Δ.Κ. αποτελεί µέρος του προγράµµατος επενδύσεων.

Από τα παραπάνω απορρέει ότι ενώ η διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος αντιστοιχεί στις προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα) ενός Δήµου, η διάρθρωση του Ετήσιου Προγράµµατος Δράσης αντιστοιχεί στην οργανωτική δοµή των υπηρεσιών του Δήµου. Το Ετήσιο Πρόγραµµα Δράσης αντιστοιχεί στην οργάνωση του υπηρεσιακού µηχανισµού που θα το υλοποιήσει και οι δηµοτικές υπηρεσίες, µε µέριµνα των προϊσταµένων τους, θα πρέπει να προγραµµατίσουν τις δράσεις για την υλοποίηση των οποίων ευθύνονται

Από τη διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος προέκυψαν ανάγκες και κρίσιμα ζητήματα για τα οποία απαιτείται ένας βραχυπρόθεσμος και μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός που αποτυπώνεται στα ετήσια σχέδια δράσης. Σαφώς λαμβάνονται υπόψη δεδομένα που επηρεάζουν τη λειτουργία του Δήμου όπως:

2 Νέο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ (Καλλικράτης)

3 Οικονομική κρίση (σε επίπεδο παγκόσμιο, εθνικό και τοπικό)

4 Νέες Αρμοδιότητες των ΟΤΑ Α΄βαθμού

5 Οικονομική αδυναμία που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας του Δήμου

 

Το επιχειρησιακό αυτό πρόγραμμα αποτυπώνεται για το 2015 στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου που είναι και το Ετήσιο πρόγραμμα δράσης .

Για τον προϋπολογισμό η συνοπτική του παρουσίαση έχει ως εξής :

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ για το έτος 2015

Κ.Α.

Έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός σε €

0

Τακτικά Έσοδα

5.437.525,23

1 (εκτός 13)

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

209.002,18

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

475.681,20

31

Εισπράξεις από δάνεια

0,00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά παρελθόντα έτη

3.360.368,51

4

Εισπράξεις  υπέρ δημοσίου, ασφαλιστικών φορέων και τρίτων

2.311.500,00

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους

2.410.145,38

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

481.224,06

 

Συνολο Πόρων :

14.685.446,56 €

 

 

 

Κ.Α.

Έξοδα και Πληρωμές

Προϋπολογισμός σε €

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

2.148.124,30

61, 62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

2.411.919,80

63, 64

Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα

171.500,00

651

Τοκοχρεωλύσια δανείων

61.000,00

66

Προμήθειες –  Αναλώσεις υλικών

279.100,00

67, 68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα

773.811,02

81, 83

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.

835.339,55

82, 85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

5.200.955,84

 

 

 

 

Επενδύσεις

 

71

Αγορές

264.000,00

73

Έργα

1.704.274,75

74

Μελέτες

261.970,84

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

5.926,00

652

Τοκοχρεωλύσια δανείων επινδύσεων

384.000,00

9111

Αποθεματικό

183.524,46

 

Συνολο Εξόδων και Πληρωμών :

14.685.446,56

 

 

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να εγκρίνουν τα προγράμματα δράσης του δήμου, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το τεχνικό πρόγραμμα και την αποτύπωση τους στον προϋπολογισμό έτους 2015 .

O κος Ραχανιώτης τόνισε ότι στην ΄Υδρευση θα πρέπει να γίνει κεντρική διαχείρση του νερού

στην Καθαριότητα να αναζητηθεί συνεργασία με ιδιώτες στα Σχολεία θα πρέπει να προγραμματιστούν Μικρά Μεσαία και Μεγάλα έργα για να αντιμετωπιστεί ησ ωστή κτηριακή τους υποδομή ,στην Αγροτική οδοποιία να προγραμματίζεται ασφαλτόστρωση σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου ,στην τόνωση εσόδων του Δήμου να διασταυρωθούν μέσω της ΔΕΗ τα τετραγωνικά των κατοικιών και στο Χωροταξικό να προωθηθούν οι πολεοδομικοί σχεδιασμοί σε ολες το Δήμο .

Η κυρία Σακιλτζόγλου αναφέρθηκε στην ανάγκη ευαισθητοποίησης των δημοτών με την κοινοποίηση του Κανονισμού καθαριότητας σε όλους τους δημότες ,στην ανάγκη κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων .

Ο κος Κούνας τόνισε την ανάγκη κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων ,την ολοκλήρωση σύνδεσης του νέου αγωγού ύδρευσης στο Βέλου ,τον καλύτερο προγραμματισμό στην καθαριότητα .

Ο κύριος Μπαλλάς αναφέρθηκε στην ανάγκη καλύτερης οργάνωσης στην Καθαριότητα

Ο κύριος Κοσσιέρης έθεσε τα θέματα της διάβρωσης των ακτών ,την αξιοποίηση της παραλίας Βέλου όταν θα ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς με τις αναμενόμενες δικαστικές αποφάσεις ,την ανάγκη αναβάθμισης της σύνδεσης Νεράντζας Κιάτου ,επεσήμανε την ανάκγη ύπαρξης παράλληλης ενδοδημοτικής οδού με την Νέα Εθνική Οδό ,και τέλος αναφέρθηκε σε θέματα Δημόσιας Τάξης και της δημιουργίας νέων αυθαίρετων πυρήνων εγκατάστασης των ΡΟΜΑ.

Ο κύριος Λιούντρης αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της ανακύκλωσης

Οκύριος Ραπανάκης αναφέρθηκε στην αυθαίρετη δόμηση απο τους ΡΟΜΑ που παρατηρείτε σε σημεία παράλληλα με τη σιδηροδρομική γραμμή και την παραβατικότητα που δημιουργούν

Η κυρία Λιόντου πρότεινε να δοθεί βάρος στην Ανακύκλωση ,να δημιουργηθεί Τουριστικό περίπτερο με πληροφορίες για την παροχή υπηρεσιών που μπορεί ο επισκέπτης να βρει στο Δήμο,να υπάρξει σήμανση για τα αξιοθέατα ,να δημιουργηθεί ένας χώρος για καλοκαιρινές εκδηλώσεις στη παραλία , να δρομολογηθεί η κατασκευή ποδηλατοδρόμου και η κατασκευή μονοπατιών περιπάτου,να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στις αναπλάσεις των παιδικών χαρών ,να δοθούν κίνητρα για Γιορτές τοπικών προιόντων ,να προβλεφθούν δράσεις που θα αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας των Δημοτικών κτηρίων και τη χρήση φωτοβολταικών,τόνισε την ανάγκη σύνδεσης των σταθμών του Προαστιακού με λεωφορεία του ΚΤΕΛ,έθεσε επίσης τα θέματα κατασκευής Βιολογικού Καθαρισμού και αφαλάτωσης για την ύδρευση .Τέλος επεσήμανε την ανάγκη να πραγματοποιηθούν Συνελεύσεις Γειτονιών .

Ο κύριος Κούτουλας επεσήμανε την ανάγκη ανάληψης δράσεων απο το Δήμο για την αντιμετώπιση του προβλήματος με τα αδέσποτα ζώα

Ο κύριος Πολίτης τόνισε ότι πρέπει τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης ανα ομάδες να ασχολούνται με συγκεκριμένες θεματικές ενότητες και επιπρόσθετα αναφέρθηκε στις ανάγκες Επισκευών των Σχολείων

Ο κύριος Μπουτσιούκος αναφέρθηκε στην ανάγκη οδοσήμανσης σε όλο το Δήμο και στην συνέχιση του πιλοτικού προγράμματος καθαριότητος που εφαρμόσθηκε στην Τοπική Κοινότητα Ευαγγελιστρίας στο οποίο κάθε οικία έχει ενα ατομικό κάδο ανακύκλωσης και ένα ατομικό οικιακών απορριμμάτων .

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και το τεχνικό πρόγραμμα και γνωμοδοτεί θετικά για την αποτύπωσή τους στον προϋπολογισμό έτους 2015 .

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο Βέλου Βόχας για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η απόφαση πήρε αύξ. αριθ. 01/2014

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Υπογραφή Υπογραφές

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση Το χωριό του αϊ Βασίλη

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact