ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 16Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αριθ.Πρωτ: 166

1 η Συνεδρίαση

Την 16η Ιανουαρίου έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 ,

συνήλθε στην αίθουσα Συνεδριάσεων

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, το

Δημοτικό Συμβούλιο Βέλου Βόχας σε συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το

αρθ. 67 του Ν.3852/2010 παρόντος του Δημάρχου Βέλου Βόχας Αννίβα

Παπακυριάκου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της

ημερήσιας διάταξης .

Ακολούθως διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε

νόμιμη απαρτία ,δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 21

και ονομαστικά οι:

Παρόντες Απόντες

 

ΑΜΠΟΥ ΖΟΛΩΦ ΙΩΑΝΝΗΣ

Α

ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π

ΠΡΕΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π

ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Π

ΡΟΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Π

ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Π

ΤΡΩΓΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Π

ΚΑΛΛΙΡΗ ΜΑΡΙΑ

Π

ΠΑΛΥΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π

ΛΥΚΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α

ΝΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π

ΠΑΠΑΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Π

ΣΔΡΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Π

ΣΙΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Π

ΤΑΝΙΣΧΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Π

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π

ΜΑΝΑΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναγ.

 

Π

ΜΑΝΑΒΗΣ Αθανάσιος του Γεωρίου

Π

ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Α

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ (ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Π

ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α

ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α

ΛΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Π

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Π

ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Α

ΚΟΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα και παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων :

 

Ζωγράφος Παναγιώτης Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού

Π

Αλεξοπούλου Καπετάνου Δήμητρα Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου

Π

Καλογερόπουλος Ανδρέας Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βέλου

Α

Μπιτσάκος Σπυρίδων Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βοχαϊκού

Π

Μαρούσης Χρήστος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Ελληνοχωρίου

Π

ΑναγνωστόπουλοςΑναστάσιοςΕκπρόσωπος

Τοπικής Κοινότητας Ευαγγελιστρίας

Π

Καραχοντζίτης Αντώνιος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κοκκωνίου

Α

Κόλλιας Νικόλαος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κρηνών

Α

Μπέζιος Δημήτριος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Μπολατίου

Π

Δαγρές Ευάγγελος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Νεράντζας

Π

Μαστοράκος Άγγελος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πουλίτσας

Α

Καλλάς Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Σουληναρίου

Π

Νούτσης Κων/νος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Στιμάγκας

Α

Σαρμάς Μιχαήλ Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ταρσινών

Π

Μπακιρτζής Εμμανουήλ Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Χαλκείου

Π

 

 

Θ Ε Μ Α Τ Α ΕΚΤΟΣ Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ

 

1. Εξώδικος συμβιμβασμός και κατάργηση δίκης με το Δήμο Σικυωνίων και του , Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμων Σικυωνίων και Βέλου»

Παρόντες 21 Απόντες 6 Αμπού Ζολώφ –Λυκαργύρης –Λιάκος-Γκατζογιάννης-Καραφωτιάς -Γρανιτσιώτης

Εισηγητής κος Δήμαρχος

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η συζήτηση του θέματος προ ημερησίας διάταξης όπως επίσης εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση του θέματος περί του εξώδικου συμβιβασμού .

2 . Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση Επιτροπής για το χαρακτηρισμό παραλιών ως πολυσύχναστες κλπ

Παρόντες 21 Απόντες 6 Αμπού Ζολώφ –Λυκαργύρης –Λιάκος-Γκατζογιάννης-Καραφωτιάς -Γρανιτσιώτης

Εισηγητής κος Πρόεδρος

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η συζήτηση του θέματος προ ημερησίας διάταξης όπως επίσης εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ ο ορισμός των εκπροσώπων του Δήμου στην παραπάνω Επιτροπή απο τους :

Παλυβός Κων/νος ως τακτικός

Παπαλέκας Αθανάσιος ως αναπληρωματικός

3. Αποδοχή ένταξης του έργου Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων παραλιακής ζώνης Δήμου Βέλου Βόχας ύψους 3.000.000 ευρώ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

 

Παρόντες 21 Απόντες 6 Αμπού Ζολώφ –Λυκαργύρης –Λιάκος-Γκατζογιάννης-Καραφωτιάς -Γρανιτσιώτης

Εισηγητής κος Δήμαρχος

Πρόκειται περί αποδοχής της ένταξης του έργου Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων παραλιακής ζώνης Δήμου Βέλου Βόχας ποσού 3.000.000 ευρώ το οποίο αφορά το Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στο τμήμα Κοκκώνι –Νεράντζα .

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στη ΣΑΕ 075 . Σχετική και η 1834 /31-12-2014 /79705 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης .,

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η συζήτηση προ ημερησίας διάταξης όπως επίσης εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η αποδοχή της ένταξης του έργου ύψους 3,000,000 ευρώ του παραπάνω έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕ 075 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ

 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

1.

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τις συναλλαγές με την Εθνική Τράπεζα

Παρόντες 21 Απόντες 6 Αμπού Ζολώφ –Λυκαργύρης –Λιάκος-Γκατζογιάννης-Καραφωτιάς -Γρανιτσιώτης

Εισηγητής Πρόεδρος

Σύμφωνα με το από 31.12.2014 έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, έληξε η νομιμοποίηση των εκπροσώπων του Δήμου μας για τις συναλλαγές με την εν λόγω Τράπεζα. Απαιτείται ο ορισμός νέων εκπροσώπων, ήτοι του Δημάρχου και του Δημοτικού Ταμία.

Ορίζονται

Δήμαρχος κος Παπακυριάκος Αννίβας

Ταμίας κος Μπούλιας Σωτήριος

Εγρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

2.

Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Στιμάγκας»

Παρόντες 21 Απόντες 6 Αμπού Ζολώφ –Λυκαργύρης –Λιάκος-Γκατζογιάννης-Καραφωτιάς -Γρανιτσιώτης

Εισηγητής Πρόεδρος

Σύ Σύμφωνα με το υπ΄αριθ. πρωτ.: 20682/2014 πρακτικό του Τμήματος

Μελετών & Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων διενεργήθηκε δημόσια κλήρωση για τον ο τον ορισμό μελών για τη συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής του έ παραλαβής του έργου όπως παρακάτω

1. Για το έργο «Έργα επισκευής σχολείων Δ.Κ. Βέλου»η επιτροπή είναι:

Α/Α

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

1.

Θεοδοσίου Αναστασία, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Κοκκίνου Άννα, ΤΕ3 Πολιτικός Μηχανικός

2.

Πέππας Ευθύμιος, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός – Πρόεδρος της Επιτροπής

Καραϊσκος Ιωάννης, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να διεξάγει κλήρωση μεταξύ του συνόλου των μελών τ για την συμμετοχή 1 συμβούλου με τον αναπληρωτή του αντίστοιχα στην παραπάνω

επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 61 παρ. 4 του Ν. 4257/2014.

Τακτικός Αναπληρωματικός

Μανάβης Αθανάσιος του Γεωργ Αμπου Ζολώφ Ιωάννης

 

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

3.

Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ»

Παρόντες 21 Απόντες 6 Αμπού Ζολώφ –Λυκαργύρης –Λιάκος-Γκατζογιάννης-Καραφωτιάς -Γρανιτσιώτης

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τανισχίδης Χαράλαμος

Η οριστική παραλαβή αφορά στο έργο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ» .

Mε την αριθμ. 124/2011 Α.Ο.Ε. το έργο ανατέθηκε στον εργολάβο Δ. Πιστεύο & ΣΙΑ Ο.Ε..

Στις 30-12-2011 υπογράφηκε το 22099/2011 συμφωνητικό με προθεσμία περαίωσης δύο (2) μήνες.

Τις εργασίες ο ανάδοχος τελείωσε εμπρόθεσμα όπως προκύπτει από τη βεβαίωση περαίωσης που έγινε στις 24/02/2012 από τον Προϊστάμενο του τμήματος Μελετών & Επιβλέψεων Τεχν. Έργων.

Το ανωτέρω έργο εκτελέστηκε με τους όρους της 22/2011 μελέτης του τμήματος Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων, συνολικού προϋπολογισμού 12.633,90 €.

Η επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την αριθμ. 154/31-10-2014 Α.Δ.Σ. έλεγξε κατά το δυνατόν τις εκτελεσμένες εργασίες και βρήκε αυτές σύμφωνες με τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης.

Έτσι λοιπόν στις 08/12/2014 υπογράφηκε από την επιτροπή το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής προκειμένου να εγκριθεί από το Δ.Σ.

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

4.

Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΕΟ ΚΑΙ ΕΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΑ ΤΔ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ»

Παρόντες 21 Απόντες 6 Αμπού Ζολώφ –Λυκαργύρης –Λιάκος-Γκατζογιάννης-Καραφωτιάς -Γρανιτσιώτης

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τανισχίδης Χαράλαμος

Η οριστική παραλαβή αφορά στο έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΕΟ ΚΑΙ ΕΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΑ ΤΔ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ» .

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 01-08-2011 και τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίθηκαν με την 69/2011 Α.Ο.Ε. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η Κ/Ξ Δ. Πιστεύος & ΣΙΑ Ο.Ε.- Π.Χρυσικός, με έκπτωση 3,00 %.

Στις 22-02-2012 υπογράφηκε το 2897/22-02-2012 συμφωνητικό για ποσό 97.042,94 € και με προθεσμία περαίωσης τρεις (3) μήνες.

Εγκρίθηκαν παρατάσεις: α) μέχρι τις 22/08/2012, β) μέχρι τις 22/10/2012 και γ) μέχρι τις 22/12/2012.

Τις εργασίες ο ανάδοχος τελείωσε εμπρόθεσμα όπως προκύπτει από τη βεβαίωση περαίωσης που έγινε στις 28/12/2012 από τον Προϊστάμενο του τμήματος Μελετών & Επιβλέψεων Τεχν. Έργων.

Το ανωτέρω έργο εκτελέστηκε με τους όρους της 183α/2010 μελέτης της ΤΥΔΚ Ν. Κορινθίας, συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00 €.

Η επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την αριθμ. 154/31-10-2014 Α.Δ.Σ. έλεγξε κατά το δυνατόν τις εκτελεσμένες εργασίες και βρήκε αυτές σύμφωνες με τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης.

Έτσι λοιπόν στις 08/12/2014 υπογράφηκε από την επιτροπή το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής προκειμένου να εγκριθεί από το Δ.Σ.

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

5.

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ» με αρ. Μελέτης 21/2014

Παρόντες 21 Απόντες 6 Αμπού Ζολώφ –Λυκαργύρης –Λιάκος-Γκατζογιάννης-Καραφωτιάς -Γρανιτσιώτης

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τανισχίδης Χαράλαμος

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Δημήτριος Πολίτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κσι Πολεοδομίας του Δήμου Βέλου-Βόχας, έχοντας υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων

2. Τις διατάξεις των άρθρων 57, 48, 49 και 54 παρ. 2 & 3του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

3. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου:«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ» με αρ. μελέτης 21/2014

4. Το 1ο Πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε., του παραπάνω έργου, σύμφωνα με το 1ο πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών και τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών με την απορρόφηση του κονδυλίου των απροβλέπτων.

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

6.

Έγκριση και παραλαβή της δωρεάς εκπονηθείσας μελέτης: «Μελέτη Δικτύου Ομβρίων στην περιοχή οικιστικής επέκτασης Ε1γ του Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Βέλου»

Παρόντες 21 Απόντες 6 Αμπού Ζολώφ –Λυκαργύρης –Λιάκος-Γκατζογιάννης-Καραφωτιάς -Γρανιτσιώτης

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τανισχίδης Χαράλαμος

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 2Α του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 παρ. 1 του 4014/2011.

2. Την αριθμ. 135/2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Α.Ο.Ε περί αποδοχής αιτήματος για δωρεά εκπόνησης μελέτης ομβρίων.

3. Το αριθμ. 11112/24-6-2014 έγγραφο του Τμήματος Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων περί ορισμού επίβλεψης.

4. Την από 6-11-2014 Βεβαίωση περαίωσης του προϊσταμένου του Τμήματος Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών έργων.

4. Την αριθμ. 18360/7-11-2014 Ανακοίνωση του Δήμου μας η οποία αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα του ΤΕΕ και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας για την υποβολή τυχόν παρατηρήσεων – ενστάσεων επί της μελέτης.

5. Την αριθμ. 142/2015 .Βεβαίωση Αντιδημάρχου περί μη υποβολής παρατηρήσεων – ενστάσεων επί της μελέτης.

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ:

Την έγκριση και παραλαβή της δωρεάς εκπονηθείσας μελέτης: «Μελέτη Δικτύου Ομβρίων στην περιοχή οικιστικής επέκτασης Ε1γ του Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Βέλου»

Ο Αν/της Προϊστάμενος Τμήματος

Μελετών – Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων

Δημήτριος Πολίτης

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

 

3. Ν.Π.Δ.Δ.

 

7.

Έγκριση προϋ/σμού οικον. έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ»

Παρόντες 21 Απόντες 6 Αμπού Ζολώφ –Λυκαργύρης –Λιάκος-Γκατζογιάννης-Καραφωτιάς –Γρανιτσιώτης .

Εισηγητής κος Σιάχος Ανδρέας

Ο προϋ/σμός του Νομικού Προσώπου έτους 2015 έχει ψηφισθεί με την αριθ. 95/23.12.14 απόφαση η οποία έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: ΩΩΑΛΟΚ31-ΟΩΕ

ΕΣΟΔΑ : 1.169.314,25 €

ΕΞΟΔΑ : 1.148.356,53 €

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 20.957,72 €

Και αναλυτικά :

Κ.Α. Έσοδα και Εισπράξεις Προϋπολογισμός σε €

0 Τακτικά Έσοδα 487.000,00

1 (εκτός 13) Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για

επενδύσεις) 200.000,00

2 Έσοδα παρελθόντων ετών 23.240,00

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα

έσοδα κατά παρελθόντα έτη

0,00

4 Εισπράξεις υπέρ δημοσίου,

ασφαλιστικών φορέων και τρίτων

156.850,00

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου

έτους

302.224,25

13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ : 1.169.314,25

Κ.Α. Έξοδα και Πληρωμές Προϋπολογισμός σε €

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 337.995,00

61,62 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 295.983,03

63,64 Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα 137.900,00

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση

δημόσιας πίστεως

500,00

66 Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών 120.929,79

67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα 1.000,00

81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 25.198,71

82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 156.850,00

Επενδύσεις

71 Αγορές 72.000,00

73 Έργα 0,00

74 Μελέτες 0,00

75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0,00

9111 Αποθεματικό 20.957,72

Σύνολο Εξόδων και Πληρωμών : 1.169.314,25

Εγκρίνεται κατα πλειοψηφία με ψήφους 16 υπερ έναντι 5 κατά των κων Μανάβη Αθανάσιου του Γεωργ – Μανάβη Αθανάσιου του Παναγ Μπαλαφούτα Γεωργίου – Τσίτουρα Νικόλαου- Λούτα Παναγιώτη

8.

Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικον. έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ»

Παρόντες 21 Απόντες 6 Αμπού Ζολώφ –Λυκαργύρης –Λιάκος-Γκατζογιάννης-Καραφωτιάς –Γρανιτσιώτης .

Εισηγητής κος Σιάχος Ανδρέας

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Νομικού Προσώπου έτους 2015 έχει ψηφισθεί με την αριθ. 96/23.12.14 απόφαση η οποία έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: 6ΛΧ0ΟΚ31-ΒΝΖ

Εγκρίνεται κατα πλειοψηφία με ψήφους 16 υπερ έναντι 5 κατά των κων Μανάβη Αθανάσιου του Γεωργ – Μανάβη Αθανάσιου του Παναγ Μπαλαφούτα Γεωργίου – Τσίτουρα Νικόλαου- Λούτα Παναγιώτη

 

4. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

9.

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων έως 5.869,41€

Παρόντες 21 Απόντες 6 Αμπού Ζολώφ –Λυκαργύρης –Λιάκος-Γκατζογιάννης-Καραφωτιάς –Γρανιτσιώτης .

Εισηγητής κος Πρόεδρος

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 171/87 αρθ. 15 παρ. 1 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το Π.Δ. 229/99 αρθ. 1, κάθε χρόνο συγκροτείται η επιτροπή παραλαβής μικρών έργων που θα περιλαμβάνει μικρά έργα μέχρι 5.869,41€.

Η επιτροπή αποτελείται από δυο (2) Δημοτικούς Συμβούλους που ορίζονται από το Δ. Σ., με τους αναπληρωτές τους.

Τακτικοί Τανισχίδης Χαράλαμπος Μπεκιάρης Δημήτριος

Αναπληρωματικοί Καλλίρη Μαρία Τρωγάδης Βασίλειος

10.

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος στην Επιτροπή παραλαβής εργασιών και μεταφορών του Δήμου (παρ. 1 αρθ. 67 και παρ. 1 αρθ. 70 του Π.Δ. 28)

Παρόντες 21 Απόντες 6 Αμπού Ζολώφ –Λυκαργύρης –Λιάκος-Γκατζογιάννης-Καραφωτιάς –Γρανιτσιώτης .

Εισηγητής κος Πρόεδρος

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 αρθ. 67 και παρ. 1 αρθ. 70 του Π.Δ. 28 κάθε χρόνο συγκροτείται η ανωτέρω. Η επιτροπή αποτελείται από έναν Δημοτικό Σύμβουλο με τον αναπληρωτή και δύο δημοτικούς υπαλλήλους που προκύπτουν κατόπιν κλήρωσης.

Τακτικός Αναπληρωματικός

Λυκαργύρης Γεώργιος Ρόζος Νικόλαος

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

11.

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση κινητών πραγμάτων

Παρόντες 21 Απόντες 6 Αμπού Ζολώφ –Λυκαργύρης –Λιάκος-Γκατζογιάννης-Καραφωτιάς –Γρανιτσιώτης .

Εισηγητής κος Πρόεδρος

Σύμφωνα με το αρθ. 199 του Ν. 3463/2006 η εκποίηση κινητών πραγμάτων Δήμων επιτρέπεται μετά από απόφαση του Δ. Σ. και ενεργείται με δημοπρασία. Η επιτροπή αποτελείται από Δημοτικό Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του που υποδεικνύεται από το Δ.Σ., από έναν μηχανικό που ορίζεται από τον Δήμαρχο και από τον Πρόεδρο της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας κατά περίπτωση.

Τακτικός Αναπληρωματικός

Παλυβός Κωνσταντίνος Παπαλέκας Αθανάσιος

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

12.

Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας (συμπεριλαμβάνονται αυτοκίνητα του Δήμου)

Παρόντες 21 Απόντες 6 Αμπού Ζολώφ –Λυκαργύρης –Λιάκος-Γκατζογιάννης-Καραφωτιάς –Γρανιτσιώτης .

Εισηγητής κος Πρόεδρος

Σύμφωνα με άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/06, αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία καταστρέφονται με απόφαση του Δ.Σ., που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της επιτροπής, η οποία αποτελείται από τρεις συμβούλους από τους οποίους ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία. Αν κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διατύπωση της γνώμης της επιτροπής απαιτούνται τεχνικές γνώσεις, τις οποίες δεν διαθέτει, η επιτροπή

συγκροτείται από δυο συμβούλους και έναν τεχνικό υπάλληλο του Δήμου.

Τακτικός Πλειοψηφίας Αναπληρωματικός

Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος Ράπτης Θεόδωρος

Τακτικός Μειοψηφίας Αναπληρωματικός

Μανάβης Αθανάσιος του Γεωργ Λούτας Παναγιώτης

 

Βαρδουνιώτης Τρύφωνας Παπαγεωργίου Ευάγγελος

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

13.

Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών

Παρόντες 21 Απόντες 6 Αμπού Ζολώφ –Λυκαργύρης –Λιάκος-Γκατζογιάννης-Καραφωτιάς –Γρανιτσιώτης .

Εισηγητής κος Πρόεδρος

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του αρθ. 32 του Ν. 1080/80 ως αυτές

τροποποιήθηκαν με την παρ. 8 του αρθ. 7 «Περί έσοδα – φορολογία ΟΤΑ πρώτου

βαθμού» του Ν. 2307/95, συνίστανται σε κάθε Δήμο η επιτροπή επίλυσης φορολογικών

διαφορών και αμφισβητήσεων, για βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής κ.λ.π.

Η επιτροπή αποτελείται από 2 Δημοτικούς συμβούλους (1 πλειοψηφίας-1 μειοψηφίας) και 1 φορολογούμενο δημότη.

Τακτικός πλειοψηφίας Τρωγάδης Αναπληρ Σδραλης

Τακτικός μειοψηφίας Γρανιτσιώτης Αναπληρ Καραφωτιάς

Δημότης Ντάνος Γεράσιμος Κορπετινου Ευαγγελία

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

14.

Συγκρότηση επιτροπής για σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Ν. 2307/95)

Παρόντες 21 Απόντες 6 Αμπού Ζολώφ –Λυκαργύρης –Λιάκος-Γκατζογιάννης-Καραφωτιάς –Γρανιτσιώτης .

Εισηγητής κος Πρόεδρος

Σύμφωνα με την παρ. 4 του αρθ. 11 του Ν2307/95 η σφράγιση των καταστημάτων σε κάθε περίπτωση (προσωρινή – οριστική – αφαίρεση αδείας – ανάκληση, λειτουργία καταστήματος χωρίς άδεια ) διενεργείται από όργανο που ορίζει το Δ. Σ. και όχι από την Αστυνομία.

Τα μέλη και η σύνθεση του οργάνου αυτού ορίζονται κατά την κρίση του οικείου

Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή μπορεί να είναι μονομελές ή πολυμελές και να

αποτελείται από υπαλλήλους ή αιρετούς ή και τα δύο.

Τακτικός Ράπτης Θεόδωρος

Αναπλ Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

15.

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή εκτίμησης, αγοράς, ανταλλαγής, εκποίησης και εκμίσθωσης ακινήτων του αρθ. 186,190,191 του Δ.Κ.Κ.

Παρόντες 21 Απόντες 6 Αμπού Ζολώφ –Λυκαργύρης –Λιάκος-Γκατζογιάννης-Καραφωτιάς –Γρανιτσιώτης .

Εισηγητής κος Πρόεδρος

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παργ. 5 του αρθ. 186 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/06), το τίμημα των ακινήτων που πρόκειται να εκποιήσει ο Δήμος, καθορίζεται από την επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου που αποτελείται από έναν Δημοτικό Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από το Δ. Σ., από έναν μηχανικό και από τον Πρόεδρο της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας κατά περίπτωση. που ορίζονται με απόφαση Δημάρχου.

Τακτικός Δημοτικός Σύμβουλος Αναπληρωματικός Δημ Σύμβουλος

Τρωγάδης Βασίλειος Σδράλης Μιχαήλ

Μηχανικός

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

16.

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στη συγκρότηση Α/θμιων & Β/θμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Κινηματογράφων-Θεάτρων για το έτος 2014

Παρόντες 21 Απόντες 6 Αμπού Ζολώφ –Λυκαργύρης –Λιάκος-Γκατζογιάννης-Καραφωτιάς –Γρανιτσιώτης .

Εισηγητής κος Πρόεδρος

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 368/23-01-2014 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης, Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Παιδείας και Απασχόλησης, ο Δήμος πρέπει να ορίσει εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του, ως μέλη των Α/θμιων και Β/θμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Κινηματογράφων – Θεάτρων ξεχωριστά για το έτος 2015.

Πρωτοβάθμια Επιτροπή

Τακτικός Αναπληρωματικός

Καλλίρη Μαρία Ράπτης Θεόδωρος

Δευτεροβάθμια Επιτροπή

Σδράλης Μιχαήλ ΤρωγάδηςΒασίλειος

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

17.

Έγκριση προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2015

Παρόντες 21 Απόντες 6 Αμπού Ζολώφ –Λυκαργύρης –Λιάκος-Γκατζογιάννης-Καραφωτιάς –Γρανιτσιώτης .

Εισηγητής κος Πρόεδρος

Σύμφωνα το αριθ. 23348/08.12.2014 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2015 πρέπει να πάρουμε απόφαση αν αποδεχόμαστε να μετάσχουμε στο πρόγραμμα με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους, με την ανάθεση της εργασίας των ψεκασμών σε ψεκαστές-εργολάβους που θα προκύψουν από μειοδοτικό διαγωνισμό. Υπενθυμίζεται ότι οι αεροψεκασμοί έχουν καταργηθεί από το έτος 1997 (απόφαση Υφυπ. Γεωργίας 72096/29-4-97).

Το πρόγραμμα αφορά στις Τοπικές Κοινότητες Στιμάγκας, Ελληνοχωρίου, Ταρσινών, Σουληναρίου και Χαλκείου και στον οικισμό Καλέντζι της Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού που ενημερώθηκαν και ζητήθηκε από τα Τοπικά συμβούλια να αποφασίσουν αν θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ή όχι.

Τα συμβούλια όλων των παραπάνω Κοινοτήτων με αποφάσεις τους δέχονται τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ζευγολατιό 16-01-2015

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Πρεδάρης Γεώργιος Μανάβης Αθανάσιος του Γεωργ Λούτας Παναγιώτης

 

Προηγούμενη ανάρτηση Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact