ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αριθ.Πρωτ: 2214

3η Συνεδρίαση

Την 27η Φεβρουαρίου έτους 2015 ημέρα Παρασκευή

και ώρα 20:00 , συνήλθε στην αίθουσα Συνεδριάσεων

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, το

Δημοτικό Συμβούλιο Βέλου Βόχας σε συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το

αρθ. 67 του Ν.3852/2010 παρόντος του Δημάρχου Βέλου Βόχας Αννίβα

Παπακυριάκου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της

ημερήσιας διάταξης .

Ακολούθως διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε

νόμιμη απαρτία ,δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 19 και

ονομαστικά οι:

Παρόντες Απόντες

 

ΑΜΠΟΥ ΖΟΛΩΦ ΙΩΑΝΝΗΣ

AΠΩΝ

ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΡΩΝ

ΠΡΕΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΡΩΝ

ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Προσήλθε στο 2ο Θέμα Εκτός Ημερησιας Διάταξης

ΡΟΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΡΩΝ

ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΡΟΥΣΑ

ΤΡΩΓΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΡΩΝ

ΚΑΛΛΙΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΑ

ΠΑΛΥΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΡΩΝ

ΛΥΚΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΩΝ

ΝΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΡΩΝ

ΠΑΠΑΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΡΩΝ

ΣΔΡΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΡΩΝ

ΣΙΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΡΩΝ

ΤΑΝΙΣΧΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Προσήλθε στο 2ο Θέμα Εκτός Ημερησιας Διάταξης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΡΩΝ

ΜΑΝΑΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναγ.

 

ΠΑΡΩΝ

ΜΑΝΑΒΗΣ Αθανάσιος του Γεωργίου

ΠΑΡΩΝ αποχώρησε στο 7ο ΘΗΔ

ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΡΩΝ

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΩΝ

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ (ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΡΩΝ

ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΩΝ

ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Προσήλθε στο 2ο Θέμα Εκτός Ημερησιας Διάταξης

ΛΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΡΩΝ

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΠΑΡΩΝ

ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΠΩΝ

ΚΟΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΡΩΝ

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα και παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων :

 

Ζωγράφος Παναγιώτης Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού

ΠΑΡΩΝ

Αλεξοπούλου Καπετάνου Δήμητρα Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου

ΠΑΡΟΥΣΑ

Καλογερόπουλος Ανδρέας Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βέλου

ΠΑΡΩΝ

Μπιτσάκος Σπυρίδων Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βοχαϊκού

ΑΠΩΝ

Μαρούσης Χρήστος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Ελληνοχωρίου

ΠΑΡΩΝ

ΑναγνωστόπουλοςΑναστάσιοςΕκπρόσωπος

Τοπικής Κοινότητας Ευαγγελιστρίας

ΠΑΡΩΝ

Καραχοντζίτης Αντώνιος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κοκκωνίου

ΠΑΡΩΝ

Κόλλιας Νικόλαος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κρηνών

ΑΠΩΝ

Μπέζιος Δημήτριος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Μπολατίου

ΑΠΩΝ

Δαγρές Ευάγγελος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Νεράντζας

ΠΑΡΩΝ

Μαστοράκος Άγγελος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πουλίτσας

ΠΑΡΩΝ

Καλλάς Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Σουληναρίου

ΠΑΡΩΝ

Νούτσης Κων/νος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Στιμάγκας

ΑΠΩΝ

Σαρμάς Μιχαήλ Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ταρσινών

ΑΠΩΝ

Μπακιρτζής Εμμανουήλ Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Χαλκείου

ΑΠΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 84/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

 

Παρόντες 19 Απόντες 8:Αμπου Ζολώφ-Ράπτης-Λυκαργύρης -Τανισχίδης-Λιάκος-Γκατζογιάννης-Καραφωτιάς-Γρανιτσιώτης

 

Εισηγητής Πρόεδρος

 

Αφορά την ανάκληση της 84/2011 ΑΔΣ σχετικά με την ονομασία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου από ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ σε ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ όπως εξάλλου υφίσταται σήμερα.

 

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

 

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση του Προέδρου .

2 . Αναμόρφωση (1η )Δημοτικού προυπολογισμού οικ έτους 2015

Παρόντες 22 Απόντες 5 Αμπου Ζολώφ- Λυκαργύρης – Λιάκος-

Γκατζογιάννης- Γρανιτσιώτης

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Τρωγάδης

Αφορά την αποδέσμευση κωδικών που εξοφλήθηκαν εως τέλος του 2014 και είχαν εγγραφεί στον οικ πορυπολογισμό 2015καθώς επίσης και τη δημιουργία νέων πιστώσεων για το 2015

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

 

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση του Αντιδήμαρχου .

3. Συμπληρωματική παράγραφος για εξορθολογισμό της 114/2014 και 135/2014 ΑΔΣ .

Παρόντες 22 Απόντες 5 : Αμπου Ζολώφ- Λυκαργύρης – Λιάκος

Γκατζογιάννης- Γρανιτσιώτης

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Τρωγάδης

Προτείνεται η κάτωθι συμπληρωματική παράγραφος :η μη χρέωση κατοικιών στη ΔΚ Ζευγολατιού και ΔΚ Βραχατίου με τεκμαρτή κατανάλωση 50 μ3 ανα εξάμηνο για τις οικίες που έχουν μηδενική ή ελάχιστη κατανάλωση,ύστερα απο προσκόμιση αίτησης και στοιχείων των ενδιαφερομένων που αποδυκνείουν τα ανωτέρω και σχετική βεβαίωση από το Τμήμα εκτέλεσης και συντήρησης έργων του Δήμου μας .

 

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

 

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η εισήγηση του Αντιδήμαρχου .

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ

 

 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

1.

Καθορισμός κωδικών του προϋ/σμού δεκτικών σε εντάλματα προπληρωμής

Παρόντες 22 Απόντες 5 : Αμπου Ζολώφ- Λυκαργύρης – Λιάκος

Γκατζογιάννης- Γρανιτσιώτης

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Τρωγάδης

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ ΔΕΚΤΙΚΟΥΣ

ΣΕ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Επειδή υπάρχουν δαπάνες κατά την διάρκεια του έτους οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με τακτικό χρηματικό ένταλμα, επιτρέπεται η έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα τακτικού υπαλλήλου που ορίζεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος και θα αποδώσει λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Προτείνονται οι παρακάτω κωδικοί του προϋ/σμού έτους 2015 οι οποίοι είναι δεκτικοί σε εντάλματα προπληρωμής:

· Κ.Α. 00.6221.01 «ταχυδρομικά τέλη»

· Κ.Α. 00.6224.01 «διακίνηση εγγράφων με εταιρεία courier»

· Κ.Α. 10.6323 «λοιπά τέλη (τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ κ.λ.π.)

διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών

· Κ.Α. 20.6323 «τέλη για τεχνικό έλεγχο οχημάτων (ΚΤΕΟ-

ταχογράφοι κ.λ.π.) υπηρεσίας καθαριότητας

· Κ.Α. 25.6323 «λοιπά τέλη (τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ κ.λ.π.)

υπηρεσίας ύδρευσης-άρδευσης»

· Κ.Α. 30.6323 «λοιπά τέλη (τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ κ.λ.π.)

τεχνικής υπηρεσίας»

· Κ.Α. 45.6323 «λοιπά τέλη (τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ κ.λ.π.)

υπηρεσίας νεκροταφείων»

· Κ.Α. 70.6323 «λοιπά τέλη (τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ κ.λ.π.)

λοιπών υπηρεσιών»

· Κ.Α. 20.7325.10 «Έργα επέκτασης δημοτικού φωτισμού μέσω ΔΕΔΔΗΕ»

Ο Αν. Προϊστάμενος Δαπανών Η Διευθύντρια Οικονομικών

Παναγιώτης Μαυραγάνης Αθανασία Τσεκούρα

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

2.

Υπογραφή συμφώνου Δημάρχων για την κλιματική αλλαγή

Καθορισμός κωδικών του προϋ/σμού δεκτικών σε εντάλματα προπληρωμής

Παρόντες 22 Απόντες 5 : Αμπου Ζολώφ- Λυκαργύρης – Λιάκος

Γκατζογιάννης- Γρανιτσιώτης

Εισηγητής κος ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους.. Με τη δέσμευσή τους, οι υπογράφοντες το Σύμφωνο σκοπεύουν να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020.

Ποιος μπορεί να συμμετέχει στο Σύμφωνο των Δημάρχων;

Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι ανοιχτό σε όλες τις τοπικές αρχές που συγκροτούνται δημοκρατικά και με εκλεγμένους αντιπροσώπους, όποιο μέγεθος κι αν έχουν και σε οποιαδήποτε φάση εφαρμογής των ενεργειακών/κλιματικών τους πολιτικών.

Πώς μπορεί να ενταχθεί ένας δήμος;

Τοπικές αρχές που προτίθενται να υπογράψουν το Σύμφωνο των Δημάρχων πρέπει να παρουσιάσουν και να συζητήσουν την πρωτοβουλία στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Εφ’ όσον ληφθεί η σχετική επίσημη απόφαση οι τοπικές αρχές πρέπει να ενημερώσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Αυτό γίνεται με αποστολή μηνύματος ταχυδρομική θυρίδα του Γραφείου του Συμφώνου των Δημάρχων με επισυναπτόμενο το Έντυπο Προσχώρησης. Το έντυπο πρέπει να είναι συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το δήμαρχο ή άλλο εξουσιοδοτημένο από το Δημοτικό Συμβούλιο αντιπρόσωπο.  Μετά την αποστολή του μηνύματος, η τοπική αρχή θα περιληφθεί στον δημόσιο κατάλογο των πόλεων του Συμφώνου.

Ποια είναι οι δέσμευση όσων υπογράφουν το Σύμφωνο;

Οι δήμοι που συμμετέχουν το Σύμφωνο, στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών CO2 πάνω από 20% ώς το 2020, μέσω δράσεων ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  Για να επιτύχουν αυτό το στόχο, δεσμεύονται να:

· ετοιμάσουν μια Βασική Απογραφή Εκπομπών (ΒΑΕ) εντός ενός έτους από την υπογραφή του Συμφώνου

· υποβάλουν ένα Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ), εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο εντός ενός έτους από την υπογραφή του Συμφώνου

· δημοσιεύουν τακτικά – ανά διετία μετά την υποβολή του ΣΔΑΕ τους – εκθέσεις  αξιολόγησης αναφέροντας το βαθμό υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης και των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων

· προωθήσουν τις δράσεις τους και να εμπλέξουν τους πολίτες τους και τους τοπικούς φορείς και να οργανώσουν Τοπικές Ημέρες Ενέργειας

· διαδώσουν το μήνυμα του Συμφώνου των Δημάρχων, ιδιαίτερα να παροτρύνουν και άλλους δήμους να προσχωρήσουν στο Σύμφωνο και να συνεισφέρουν σε σημαντικές εκδηλώσεις και θεματικές ημερίδες

Γιατί να ενταχθεί ένας δήμος;

Για να

· κάνει μια δημόσια δήλωση για την δέσμευσή του για την μείωση του CO2,

· δημιουργήσει ή ενισχύσει τη δυναμική για μείωση του CO2 στην περιοχή του,

· ωφεληθεί από την ενθάρρυνση και το παράδειγμα άλλων πρωτοπόρων,

· μοιραστεί με άλλους την εμπειρία που έχει αναπτυχθεί στο δήμο του,

· γίνει ο δήμος γνωστός ως πρωτοπόρος,

· δημοσιοποιήσει τα επιτεύγματά του στο διαδικτυακό τόπο του Συμφώνου,

Πώς υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους δήμους που υπογράφουν το Σύμφωνο;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει στις πόλεις που εντάσσονται στο Σύμφωνο:

· Ένα γραφείο αρμόδιο για την προώθηση, το συντονισμό και την υποστήριξη της πρωτοβουλίας αυτής,

· Ένα διαδικτυακό τόπο για προώθηση και ανταλλαγή καλών πρακτικών,

· Εργαλεία και μεθόδους (οδηγίες, φόρμες, κλπ) που βοηθούν στην προετοιμασία τυποποιημένων απογραφών εκπομπών και Σχεδίων Δράσης, συμβατών με τα ήδη υπάρχοντα

· Οικονομικές διευκολύνσεις, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τα Διαρθρωτικά Ταμεία, κλπ.,

· Εκδηλώσεις για να έχουν οι πόλεις που δραστηριοποιούνται ενεργά μεγάλη πολιτική προβολή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο,

· Ένα δίκτυο Δομών Υποστήριξης για τη βοήθεια των μικρότερων σε μέγεθος πόλεων.

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

3.

Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «Έργα αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Χαλκείου»

Καθορισμός κωδικών του προϋ/σμού δεκτικών σε εντάλματα προπληρωμής

Παρόντες 22 Απόντες 5 : Αμπου Ζολώφ- Λυκαργύρης – Λιάκος

Γκατζογιάννης- Γρανιτσιώτης

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Τανισχίδης Χαράλαμπος

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Δημήτριος Πολίτης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου Βέλου-Βόχας, έχοντας υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων

2. Τις διατάξεις των άρθρων 57, 48, 49 και 54 παρ. 2 & 3του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

3. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου:«ΕΡΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΧΑΛΚΕΙΟΥ»

4. Τις Αναλυτικές Επιμετρήσεις

5. Τον 1ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Την έγκριση του 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του παραπάνω έργου, σύμφωνα με τις Αναλυτικές Επιμετρήσεις και τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών και την απορρόφηση των απροβλέπτων.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί εντός της συμβατικής προθεσμίας του έργου

 

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

4.

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα επισκευής σχολείων Δ.Κ. Βραχατίου»

Παρόντες 22 Απόντες 5 : Αμπου Ζολώφ- Λυκαργύρης – Λιάκος

Γκατζογιάννης- Γρανιτσιώτης

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Τανισχίδης Χαράλαμπος

Το έργο « Έργα επισκευής σχολείων Δ.Κ. Βραχατίου» αφορούσε στην ασφαλτόστρωση του προαυλίου του Δημοτικού Σχολείου Βραχατίου. Εκτελέστηκε με την υπ’ αρίθμ 04/2011 μελέτη του Τμήματος Μελετών & Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων, προϋπολογισμού 12.632,94 € (με Φ.Π.Α. 23 %) και θεωρήθηκε την 22-07-2011 από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών & Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων.

Η ανάθεση έγινε στην εταιρεία Δ. ΠΙΣΤΕΥΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με την υπ’αριθ. 58/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέλου-Βόχας η οποία νομιμοποιήθηκε με το υπ’ αρίθμ 2438/27-10-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.

Συντάχθηκε το αριθ. 21858/29-12-2011 συμφωνητικό για ποσό 12.632,94 € (με Φ.Π.Α. 23%) με συμβατική προθεσμία περαιώσεως 1 μήνα, μέχρι τις 29-01-2012.

Τις εργασίες ο ανάδοχος τελείωσε εμπρόθεσμα, όπως προκύπτει από τη Βεβαίωση Περαίωσης που έγινε στις 30/01/2012 από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών & Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων.

Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε :

Για εργασίες

Για Φ.Π.Α. 23 %

Δηλαδή, συνολικά

10.270,68 Ευρώ

2.362,26 Ευρώ

12.632,94 Ευρώ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΝΝΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

5.

Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Έργα αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου»

Παρόντες 22 Απόντες 5 : Αμπου Ζολώφ- Λυκαργύρης – Λιάκος

Γκατζογιάννης- Γρανιτσιώτης

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Τανισχίδης Χαράλαμπος

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο της από 4/2/2015 αίτησης του αναδόχου Χρήστου Αποστολόπουλου περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Έργα αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου» με αρ. μελ. 20/2013 με αρχική προθεσμία εκτέλεσης την 14/11/2014. Η προθεσμία του έργου λήγει στις 14/02/2015 μετά την 1η παράταση που δόθηκε με την υπ’ αριθμ. 176/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη : α) Την Εισήγηση της Επιβλέπουσας κ. Άννας Κοκκίνου και β) Τις διατάξεις του αρθ. 48 του Ν. 3669/2008

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 31/3/2015, δεδομένου ότι παρεμποδίστηκε η εκτέλεση των εργασιών λόγω των αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας του Βέλου και των καιρικών συνθηκών, με την αναθεώρηση τιμών για την συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών.

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

6.

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Έργα δημοτικών κτιρίων Τ.Κ.Βοχαϊκού»

Παρόντες 22 Απόντες 5 : Αμπου Ζολώφ- Λυκαργύρης – Λιάκος

Γκατζογιάννης- Γρανιτσιώτης

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Τανισχίδης Χαράλαμπος

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο της από 18/2/2015 αίτησης της αναδόχου κ. Ελένης Φραγκοπούλου περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Έργα δημοιτκών κτιρίων Τ.Κ. Βοχαικού» με αρ. μελ. 20/2014 με αρχική προθεσμία εκτέλεσης την 29/2/2015.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη : α) Την Εισήγηση της Επιβλέπουσας κ. Άννας Κοκκίνου και β) Τις διατάξεις του αρθ. 48 του Ν. 3669/2008

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 31/3/2015, δεδομένου ότι παρεμποδίστηκε η έναρξη των εργασιών λόγω της καθυστέρησης απομάκρυνσης του ηλεκτρολογικού υλικού και του παλιού αρχείου του Δήμου από το υπόγειο του κτιρίου της Τ.Κ. Βοχαικού, με την αναθεώρηση τιμών για την συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών.

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

 

3. Ν.Π.Δ.Δ.

 

7.

Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ»

Παρόντες 21 Απόντες 6 : Αμπου Ζολώφ- Λυκαργύρης – Λιάκος

Γκατζογιάννης- Γρανιτσιώτης-Μανάβης Αθανάσιος του Γεωρ.

Εισηγητής Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ΑΝΕΛΙΞΗ κος Σιάχος Ανδρέας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 23 / 23 Δεκεμβρίου 2014 ειδικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» Βέλου-Βόχας.

Αριθμός Απόφασης 106/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έγκριση απολογισμού οικονομικού

έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ»»

Στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» Βέλου-Βόχας, σήμερα την 31η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ., συνεδρίασε ειδικά το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από την αριθ. 1369/23-12-2014 πρόσκληση του κ. Ανδρέα Σιάχου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία δόθηκε σε όλα τα μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 Ν. 3852/2010. Επίσης αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ «ΑΝΕΛΙΞΗ».

Στη συνεδρίαση αυτή, ήταν παρόντα εννέα (9) μέλη από τα έντεκα (11) και έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 1) Σιάχος Ανδρέας (Πρόεδρος του Δ.Σ.), 2) Παλυβός Κωνσταντίνος, 3) Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος, 4) Κόρκας Δημήτριος, 5) Δέδε Δήμητρα, 6) Πετρόπουλος Γεώργιος, 7) Καπώλη Μαρία, 8) Βογιατζή Κυριακή, 9) Θεοδοσίου Μαγδαληνή.

Στη θέση του τακτικού μέλους Παπαλέκας Αθανάσιος ο οποίος δήλωσε κώλυμα, προσκλήθηκε νόμιμα ο αναπληρωτής του Παλυβός Κωνσταντίνος.

ΑΠΟΝΤΕΣ : 1) Λυκαργύρης Γεώργιος, 2) Μπαλαφούτας Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε νόμιμα και παραβρέθηκε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Βέλου-Βόχας για θέματα νομικών προσώπων κ. Παπαγεωργόπουλος Νικόλαος.

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη ο υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» Τσάκωνας Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης περί: «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ»» και είπε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3463/2006 θα πρέπει με απόφαση μας να εγκριθεί ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους. Για το λόγο αυτό έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. αντίγραφα των Απολογιστικών πινάκων Εσόδων – Δαπανών καθώς και τη Γενική Ανακεφαλαίωση Απολογισμού Έτους 2013 μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά και εισηγήθηκε την έγκριση του απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» Οικονομικού Έτους 2013 ο οποίος συνοπτικά εμφανίζει:

Έσοδα: 864.101,42€

Έξοδα: 665.511,57€

Ταμειακό Υπόλοιπο : 198.589,85€

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον Απολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΕΛΙΞΗ Οικ. Έτους 2013 ο οποίος εμφανίζει:

Έσοδα: 864.101,42€

Έξοδα: 665.511,57€

Ταμειακό Υπόλοιπο : 198.589,85€

Σύμφωνα με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά (Γενική ανακεφαλαίωση έτους 2013 και απολογιστικούς πίνακες εσόδων-δαπανών έτους 2013)

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

 

4. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

8.

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού 2μηνης απασχόλησης

Παρόντες 21 Απόντες 6 : Αμπου Ζολώφ- Λυκαργύρης – Λιάκος

Γκατζογιάννης- Γρανιτσιώτης-Μανάβης Αθανάσιος του Γεωρ.

Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κος Πρεδάρης Γεώργιος

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/07 ορίζονται τα εξής: «1.Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών . Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π, καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει. 3. Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α’), όπως ισχύει.»

Ο Δήμος μας στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων εποχικού προσωπικού κατά το έτος 2014, προχώρησε στην προκήρυξη πέντε (5) θέσεων με την αριθμ.7886/5-5-2014 ανακοίνωσή μας ΣΟΧ1/2014 στις ανταποδοτικές υπηρεσίες μετά την εγκριτική απόφαση του ΥΠΕΣ. Η σύμβαση των προσληπτέων υπαλλήλων λήγει την 24η Φεβρουαρίου 2015.

Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει προγραμματισμός προλήψεων έτους 2015 και δεν έχουν σταλεί αιτήματα για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Δήμου για το τρέχον έτος.

Ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων, έξι (6) άτομα, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθ/τας, δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της υπηρεσίας Καθαριότητας και ιδιαίτερα το επόμενο χρονικό διάστημα με τις προετοιμασίες για τις γιορτές της 25η Μαρτίου και του Πάσχα όπου υπάρχει ανάγκη ευπρεπισμού των δημόσιων και κοινόχρηστων χώρων. Επιπλέον λόγω και της μεγάλης επισκεψιμότητας που παρουσιάζει ο Δήμος τέτοιες περιόδους, επιβάλλεται η αποκομιδή απορριμμάτων σε καθημερινή βάση, σε εξαιρέσιμες ημέρες και πέραν του ωραρίου εργασίας.

Στον ΟΕΥ του Δήμου Βέλου-Βόχας (ΦΕΚ 2694/Β΄/11-11-2011) προβλέπονται τριάντα (30) θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών καθώς και για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Επιπλέον, στην από 18-02-2015 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας, βεβαιώνεται η ύπαρξη πιστώσεων για τις αποδοχές και τις ασφαλιστικές εισφορές στους αντίστοιχους Κ.Α.Ε., του υπό έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2015 για προσλήψεις έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα. Ειδικότερα πρόκειται για τους ΚΑΕ : 20.6041 με ποσό 65.000,00€ για αποδοχές και ΚΑΕ: 20.6054.01 με ποσό 27.700,00€ για εργοδοτικές εισφορές.

Βάσει των ανωτέρω, εισηγούμαστε την πρόσληψη εποχικού προσωπικού δίμηνης απασχόλησης αρχόμενης από την ημερομηνία πρόσληψης, για κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του ν.3584/2007 κατά κλάδο/ειδικότητα, αριθμό θέσεων, υπηρεσία, Κ.Α. πιστώσεων και διάρκεια συμβάσεων ως εξής:

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

Άδεια άσκη σης επαγγέλματος ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας).

1

Υπηρεσία

Καθ/τας & Ηλεκτρ/σμου

20.6041

20.6054.01

Δύο(2)

μήνες

2.400 €

800€

ΥΕ Εργατών ( Συνοδοί

ου) Απορριμματοφόρων

6

Υπηρεσία

Καθ/τας & Ηλεκτρ/σμου

20.6041

20.6054.01

Δύο(2)

μήνες

14.400€

5.000€

Σύνολο

7

Συνολικό Κόστος: 22.600€

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Βεβαιώνεται ότι έχουν προβλεφθεί στους αντίστοιχους Κ.Α.Ε., του υπό έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, προϋπολογισμού για το έτος 2015 τα ποσά για τις αποδοχές και τις ασφαλιστικές εισφορές των προγραμματισμένων προσλήψεων επτά ατόμων ειδικότητας ΥΕ εργατών καθαριότητας έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα. Ειδικότερα πρόκειται για τους ΚΑΕ : 20.6041 με ποσό 65.000,00€ για αποδοχές και ΚΑΕ: 20.6054.01 με ποσό 27.700,00€ για εργοδοτικές εισφορές.

Ο Αν. Προϊστάμενος Δαπανών Η Διευθύντρια Οικονομικών

Παναγιώτης Μαυραγάνης Αθανασία Τσεκούρα

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

9.

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος στην επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών οχημάτων-ελαστικών & επισκευής και συντήρησης οχημάτων (αρθ. 67 του Π.Δ/τος 28/80)

Παρόντες 21 Απόντες 6 : Αμπου Ζολώφ- Λυκαργύρης – Λιάκος

Γκατζογιάννης- Γρανιτσιώτης-Μανάβης Αθανάσιος του Γεωρ.

Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κος Πρεδάρης Γεώργιος

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67 του Π.Δ/τος 28/80 και τις Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου τμ. 7 υπ΄αριθ. 129/07, 301/09, 95/12 και 244/13, για την επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών οχημάτων-ελαστικών και επισκευής και συντήρησης οχημάτων του Δήμου, πρέπει να συγκροτείται ειδική επιτροπή αποτελούμενη από ένα δημοτικό σύμβουλο και δύο υπαλλήλους, εκ των οποίων ο ένας να έχει την κατάλληλη ειδικότητα. Οι υπάλληλοι θα προκύψουν μέσα από διαδικασία κλήρωσης. Προτείνεται ο ορισμός του Δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την συμμετοχή του στη συγκρότηση της εν λόγω επιτροπής.

Τακτικός Αναπληρωματικός

Μπεκιάρης Δημήτριος Λούτας Παναγιώτης

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

10.

‘Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης αντλητικών συγκροτημάτων της Δημοτικής Κοινότητας Βέλου στον Αγροτικό Συνεταιρισμό «Αγία Μαρίνα»

Παρόντες 21 Απόντες 6 : Αμπου Ζολώφ- Λυκαργύρης – Λιάκος

Γκατζογιάννης- Γρανιτσιώτης-Μανάβης Αθανάσιος του Γεωρ.

Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κος Πρεδάρης Γεώργιος

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του πρώην Δήμου Βέλου με την αριθ. 134/30.06.2005 απόφασή του είχε εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης λειτουργίας των δημοτικών αντλητικών συγκροτημάτων στον Αγροτικό Συ/σμό «Αγ.Μαρίνα». Πρόκειται για τα αντλητικά στη θέση «Καλλίρη», «Τουρκογέφυρα» και συγκρότημα «Βασιλόπουλου» επίσης στη θέση «Τουρκογέφυρα». Η δωρεάν παραχώρηση είχε γίνει με τους παρακάτω όρους:

· Διάρκεια παραχώρησης 10 έτη

· Καταβολή εκ μέρους του συν/σμού του αντιτίμου του ρεύματος των γεωτρήσεων.

· Ανάληψη από τον συν/σμό των δαπανών συντήρησης και λειτουργίας των συγκροτημάτων

Εκτός των ανωτέρω βεβαιωνόταν από το Δ.Σ. το όφελος του Δήμου λόγω της αποφυγής των εξόδων και της πιο σωστής διαχείρισης των αναγκών άρδευσης των καλλιεργητών.

Λόγω της παρέλευσης της 10ετίας, ο Αγροτικός συν/σμός «Αγ.Μαρίνα» με την υπ΄αριθ. 328/13.01.2015 αίτησή του ζητά την ανανέωση της ως άνω παραχώρησης των αντλητικών συγκροτημάτων για ακόμα 1ο έτη.

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βέλου συνεδρίασε και με την αριθ. 2/17.02.2015 απόφασή του γνωμοδότησε θετικά για την ανανέωση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης των αντλητικών συγκροτημάτων Βέλου για ακόμα 10 χρόνια με τους προηγούμενους όρους.

Καλείται το Δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΨΗΦΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΟΥ κου Καλογερόπουλου Ανδρέα

11.

Ανάκληση της αριθ. 144/2014 απόφασης Δ.Σ. και λήψης νέας σχετικά με τον αριθμό αδειών στάσιμου εμπορίου που θα χορηγηθούν από τον Δήμο το έτος 2015

Παρόντες 21 Απόντες 6 : Αμπου Ζολώφ- Λυκαργύρης – Λιάκος

Γκατζογιάννης- Γρανιτσιώτης-Μανάβης Αθανάσιος του Γεωρ.

Εισηγητρια Αντιδήμαρχος κα Καλλίρη Μαρία

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΟ: 1) η αρ.144/2014 απόφαση του Δ.Σ.

2) το αρ. 7310/30-12-2014 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου-Τουρισμού της

Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Κορινθίας.

Σε εφαρμογή της υπ΄αρ. 13298/01-08-2014 εισήγησης του Τμήματος Τοπικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, το δημοτικό συμβούλιο με την υπ΄αρ. 144/2014 απόφασή του (ΑΔΑ: 7ΥΩΛΩ9Π-ΟΑ1), γνωμοδότησε στον οικείο Περιφερειάρχη για τον αριθμό αδειών στάσιμου και πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2015, καθώς και για το ύψος και τον τρόπο είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση, όπως ορίζεται με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 22 του νέου νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α).

Με το (2) σχετικό έγγραφό του, το Τμήμα Εμπορίου-Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Κορινθίας, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν.4264/14 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν.4281/2014 (ΦΕΚ 182/Α), η άσκηση πλανόδιου εμπορίου δεν επιτρέπεται σε δημοτικές ενότητες με πληθυσμό άνω των τριών χιλιάδων κατοίκων. Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄αρ. 15150/16-04-2014 (ΦΕΚ 995 Β) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, ο πληθυσμός των δημοτικών κοινοτήτων Βέλου-Βόχας, υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο των 3.000 κατοίκων. Σύμφωνα δε με την Κ1-902/14-07-2014 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το γράμμα και το πνεύμα του νέου νόμου (4264/2014) προβλέπει ότι οι άδειες στάσιμου εμπορίου είναι τοπικού χαρακτήρα, αρμοδιότητας του Δήμου τόσο για την έκδοση όσο και για την ανανέωση των σχετικών αδειών. Ωστόσο, από την εφαρμογή του νέου νόμου, οι άδειες πλανόδιου εμπορίου χορηγούνται σε ιδιαίτερες περιπτώσεις για την κάλυψη κυρίως των ενδεχομένων αναγκών σε μικρούς και απομακρυσμένους δήμους, από την Περιφέρεια, η οποία έχει γνώση και άμεση εποπτεία του εν λόγω χώρου.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε: την ανάκληση της υπ΄αρ. 144/2014 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου και την λήψη νέας, για γνωμοδότηση προς τον οικείο Περιφερειάρχη σχετικά με τον αριθμό αδειών (μόνο) στάσιμου υπαίθριου εμπορίου που θα χορηγηθούν το έτος 2015 στο δήμο Βέλου-Βόχας, καθώς και για το ύψος και τον τρόπο είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους.

Να σημειωθεί ότι στην έννοια του στάσιμου εμπορίου περιλαμβάνεται και η παροχή πρόχειρων γευμάτων στους διερχόμενους που παρασκευάζονται επί τόπου είτε εντός αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες) που σταθμεύουν σε συγκεκριμένη θέση και για χρόνο ίσο προς τη ληφθείσα άδεια είτε σε φορητές εγκαταστάσεις έψησης.

Μετά τον καθορισμό από τον Περιφερειάρχη του αριθμού των αδειών άσκησης στάσιμου εμπορίου που θα χορηγηθούν το έτος 2015, να ληφθεί κανονιστική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (μετά εισήγηση των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και της Ε.Π.Ζ.) για τον καθορισμό των θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4264/2014.

Προτάθηκαν 19 θέσεις στάσιμου εμπορίου με τέλος στις Δημοτικές Κοινότητες 80 ευρώ ανα θέση και στις Τοπικές Κοινότητες 40 ευρώ ανά θέση

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

12.

Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην Κοπανά Λαμπρινή του Γεωργίου

Παρόντες 21 Απόντες 6 : Αμπου Ζολώφ- Λυκαργύρης – Λιάκος

Γκατζογιάννης- Γρανιτσιώτης-Μανάβης Αθανάσιος του Γεωρ.

Εισηγητρια Αντιδήμαρχος κα Καλλίρη Μαρία

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/5.5.14 τ.Α), αρμόδια αρχή για τη χορήγηση της άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών είναι το οικείο δημοτικό συμβούλιο, εφόσον ο παραγωγός δραστηριοποιείται ή έχει την έδρα του στα διοικητικά όρια του οικείου δήμου.

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ιδίου νόμου, για την απόκτηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών από φυσικό πρόσωπο υποβάλλονται:

1.- υπεύθυνη δήλωση-αίτηση προς τον οικείο δήμο στην οποία δηλώνεται:

2.-Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου άρθρου 11 του ν.4264/14, η οποία έχει ισχύ τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή της

3.-Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1) του προηγούμενου έτους

4.-Αντίγραφο της αρχικής δήλωσης ακινήτων (Ε9) με όλες τις μεταβολές

5.-Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος

6.-Βεβαίωση έναρξης ταμειακής μηχανής

7.-Βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν.3874/2010

8.-Πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄αρ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 35797/2012 Υπουργική Απόφαση.

Η Κοπανά Λαμπρινή του Γεωργίου κάτοικος τοπικής κοινότητας Ευαγγελίστριας του δήμου Βέλου-Βόχας, κατέθεσε στην υπηρεσία μας την υπ΄αρ. 724/22-01-2015 αίτηση για χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών για διάθεση προϊόντων φυτικής προέλευσης, υποβάλλοντας συνημμένα όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά , εκτός των δικαιολογητικών (5) και (6) τα οποία υποβάλλονται αμέσως μετά τη χορήγηση της άδειας παραγωγού, υπό τον όρο ανάκλησης αυτής.

Επειδή ο φάκελος είναι πλήρης εισηγούμαστε τη χορήγηση της σχετικής άδειας στην ανωτέρω, μέχρι την 22/02/2015 (ημερομηνία ισχύος της βεβαίωσης της Τριμελούς Επιτροπής).

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

13.

Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην Σαμαρτζή Μαρία-Ιωάννα του Γεωργίου

Παρόντες 21 Απόντες 6 : Αμπου Ζολώφ- Λυκαργύρης – Λιάκος

Γκατζογιάννης- Γρανιτσιώτης-Μανάβης Αθανάσιος του Γεωρ.

Εισηγητρια Αντιδήμαρχος κα Καλλίρη Μαρία

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/5.5.14 τ.Α), αρμόδια αρχή για τη χορήγηση της άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών είναι το οικείο δημοτικό συμβούλιο, εφόσον ο παραγωγός δραστηριοποιείται ή έχει την έδρα του στα διοικητικά όρια του οικείου δήμου.

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ιδίου νόμου, για την απόκτηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών από φυσικό πρόσωπο υποβάλλονται:

1.- υπεύθυνη δήλωση-αίτηση προς τον οικείο δήμο στην οποία δηλώνεται:

2.-Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου άρθρου 11 του ν.4264/14, η οποία έχει ισχύ τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή της

3.-Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1) του προηγούμενου έτους

4.-Αντίγραφο της αρχικής δήλωσης ακινήτων (Ε9) με όλες τις μεταβολές

5.-Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος

6.-Βεβαίωση έναρξης ταμειακής μηχανής

7.-Βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν.3874/2010

8.-Πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄αρ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 35797/2012 Υπουργική Απόφαση.

Η Σαμαρτζή Ιωάννα Μαρία του Γεωργίου κάτοικος τοπικής κοινότητας Κρηνών του δήμου Βέλου-Βόχας, κατέθεσε στην υπηρεσία μας την υπ΄αρ. 1265/02/02/2015 αίτηση για χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών για διάθεση προϊόντων φυτικής προέλευσης, υποβάλλοντας συνημμένα όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά , εκτός των δικαιολογητικών (5) και (6) τα οποία υποβάλλονται αμέσως μετά τη χορήγηση της άδειας παραγωγού, υπό τον όρο ανάκλησης αυτής.

Επειδή ο φάκελος είναι πλήρης εισηγούμαστε τη χορήγηση της σχετικής άδειας στην ανωτέρω, μέχρι την 02/03/2015 (ημερομηνία ισχύος της βεβαίωσης της Τριμελούς Επιτροπής).

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

14.

Χορήγηση δύο παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νεράντζας «ΓΗ ΚΑΙ ΥΔΩΡ» με έδρα την Τοπική Κοινότητα Νεράντζας του Δήμου Βέλου-Βόχας

Παρόντες 21 Απόντες 6 : Αμπου Ζολώφ- Λυκαργύρης – Λιάκος

Γκατζογιάννης- Γρανιτσιώτης-Μανάβης Αθανάσιος του Γεωρ.

Εισηγητρια Αντιδήμαρχος κα Καλλίρη Μαρία

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/5.5.14 τ.Α), αρμόδια αρχή για τη χορήγηση της άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών είναι το οικείο δημοτικό συμβούλιο, εφόσον ο παραγωγός δραστηριοποιείται ή έχει την έδρα του στα διοικητικά όρια του οικείου δήμου.

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ιδίου νόμου, για την απόκτηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών από φυσικό πρόσωπο υποβάλλονται:

1.- υπεύθυνη δήλωση-αίτηση προς τον οικείο δήμο στην οποία δηλώνεται:

2.-Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου άρθρου 11 του ν.4264/14, η οποία έχει ισχύ τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή της

3.-Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1) του προηγούμενου έτους

4.-Αντίγραφο της αρχικής δήλωσης ακινήτων (Ε9) με όλες τις μεταβολές

5.-Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος

6.-Βεβαίωση έναρξης ταμειακής μηχανής

7.-Βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν.3874/2010

8.-Πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄αρ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 35797/2012 Υπουργική Απόφαση.

Οι συνεταιριστικές Οργανώσεις και οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών οφείλουν να υποβάλλουν επιπλέον, μέσω των εκπροσώπων τους:

Α)Καταστατικό της Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της αναγνωρισμένης ομάδας παραγωγών,

Β)Ονομαστική κατάσταση των μελών της, θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ. της έδρας της στην οποία αναγράφονται οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών,

Γ)Βεβαίωση ότι τα πωλούμενα προϊόντα προέρχονται από μέλη τους που δεν διαθέτουν άδεια παραγωγού πωλητή.

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ανωτέρω νόμου, οι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών μπορούν να προσλαμβάνουν υπαλλήλους εφόσον προηγουμένως προσκομισθούν τα κατωτέρω δικαιολογητικά στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς που χορηγούν ή ανανεώνουν την άδεια:

Α) αίτηση παραγωγού στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας του ιδίου και του υπό πρόσληψη υπαλλήλου, καθώς και ο αριθμός Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. του τελευταίου,

Β) σύμβαση εργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων και σε περίπτωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, ή τυχόν ανανέωσή της,

Γ) αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης υπαλλήλου στον Ο.Α.Ε.Δ.

Δ) υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου στην οποία δηλώνεται ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ή επαγγελματική δραστηριότητα και ότι ο ίδιος ή η σύζυγος ή συγγενείς εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού δεν έχουν άλλη άδεια επαγγελματική ή παραγωγική για τις λαϊκές αγορές ή τις λαϊκές αγορές προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας της χώρας ή για υπαίθριο εμπόριο,

Ε) προκειμένου για υπαλλήλους υπηκόους τρίτων χωρών, άδεια διαμονής και εργασίας που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και η τυχόν ανανέωσή της.

Η πρόσληψη και διαγραφή υπαλλήλου υπόκειται σε έγκριση του οργάνου που χορήγησε την άδεια, μετά από αίτηση του παραγωγού πωλητή και υπεύθυνη δήλωσή του και καταχωρούνται στην παραγωγική άδεια πωλητή μετά από έλεγχο ακρίβειας των δηλούμενων στοιχείων.

Με την υπ΄αρ. 2136/17-02-2015 αίτηση ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ «ΓΗ & ΥΔΩΡ», νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ.Σπυρίδωνα Καραχάλιο, με έδρα τη Νεράντζα Κορινθίας και Α.Φ.Μ. 997270926, αιτείται από το δημοτικό συμβούλιο την χορήγηση δύο (2) παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών για την πώληση προϊόντων γης που προέρχονται από τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού τα οποία δεν διαθέτουν άδεια παραγωγού πωλητή.

Συνημμένα υπέβαλε :

1.-αντίγραφο Καταστατικού του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νεράντζας Κορινθίας «ΓΗ & ΥΔΩΡ» (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2810/2000 όπως τροπ/κε με τον ν.4015/2011), το οποίο εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ΄αρ. 332/08-04-2014Απόφαση του Ειρηνοδικείου Κορίνθου,

2.-αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του Α.Σ. για τον ορισμό εκπροσώπου,

3.-ονομαστική κατάσταση των μελών του Α.Σ. (βάσει του καταστατικού , η θεώρηση από την Δ.Ο.Υ. έχει καταργηθεί),

4.-υπεύθυνη δήλωση ότι τα πωλούμενα προϊόντα προέρχονται από τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού τα οποία δεν διαθέτουν άδεια παραγωγική λαϊκής αγοράς,

5.-υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή Ε3 γιατί η έναρξη εργασιών έγινε 05/05/2014.

6.-την από 22/01/2015 Βεβαίωση Τριμελούς Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης για προϊόντα του παραγωγού Σαλάτα Παναγιώτη (μέλος του Α.Σ.) σε ιδιόκτητα και μισθωμένα κτήματα,

7.-την από 21/01/2015 Βεβαίωση Τριμελούς Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης για προϊόντα του παραγωγού Καραχάλιου Αντωνίου του Σπυρίδωνα (μέλος του Α.Σ.) σε ιδιόκτητα κτήματα

8.-την από 29/01/205 Βεβαίωση Τριμελούς Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων για προϊόντα του παραγωγού Καραχάλιου Σπυρίδωνα του Αντωνίου (μέλος του Α.Σ.)

9.-την από 19-01-2015 Βεβαίωση Τριμελούς Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων για προϊόντα του παραγωγού Γεώργα Παύλου του Κων/νου (μέλος του Α.Σ.) και

10.-την από 19-01-2015 Βεβαίωση Τριμελούς Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων για προϊόντα του παραγωγού Κυριάκου Κων/νου του Αργυρίου (μέλος του Α.Σ.).

Επίσης, με την υπ΄αρ. 2137/17-02-2015 αίτησή του ο ανωτέρω Αγροτικός Συνεταιρισμός αιτείται την έγκριση πρόσληψης δύο (2) υπαλλήλων πωλητών λαϊκών αγορών:

α) Μπαμίχας Παντελής του Κώστα και της Βιολέτας, κάτοχος του υπ΄αρ. ΑΚ 130065 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. 145911955, Α.Μ.Κ.Α. 30078801534, Α.Μ.Α. (ΙΚΑ): 2609009, κάτοικος Περιστερίου Αττικής (οδός Ανατολής 21Β) και

β) Λιάκος Γεώργιος του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, κάτοχος του υπ΄αρ. ΑΖ 109761 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. 153951129, Α.Μ.Κ.Α. 08119000316, Α.Μ.Α.(ΙΚΑ): 200015266, κάτοικος Κάτω Πατησίων Αττικής (οδός Γρηγορίου Κυδωνιών 16).

Για τους ανωτέρω υπαλλήλους, ο εκπρόσωπος του Αγροτικού Συν/σμού δηλώνει υπεύθυνα ότι με την έναρξη της απογραφής του Δ.Σ. στο ΙΚΑ, την ίδια ημέρα θα γίνει η πρόσληψή τους και δεσμεύεται ότι θα προσκομισθούν η σύμβαση εργασίας και η αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ . Επίσης προσκομίσθηκε βεβαίωση έναρξης ταμειακής μηχανής, βεβαίωση Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και πιστοποιητικά υγείας.

Επειδή ο φάκελος είναι πλήρης εισηγούμαστε:

1) Τη λήψη απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για τη χορήγηση δύο (2) αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών στον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΝΕΡΑΝΤΖΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ «ΓΗ & ΥΔΩΡ», νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ.Σπυρίδωνα Καραχάλιο, με έδρα τη Νεράντζα Κορινθίας και Α.Φ.Μ. 997270926, για την πώληση προϊόντων γης που προέρχονται από τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού , όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στις Βεβαιώσεις Τριμελών Επιτροπών του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και Σικυωνίων.

2) Τη λήψη απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για την έγκριση πρόσληψης από τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΝΕΡΑΝΤΖΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ «ΓΗ & ΥΔΩΡ» δύο (2) υπαλλήλων πωλητών λαϊκών αγορών:

α) Μπαμίχας Παντελής του Κώστα και της Βιολέτας, κάτοχος του υπ΄αρ. ΑΚ 130065 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. 145911955, Α.Μ.Κ.Α. 30078801534, Α.Μ.Α. (ΙΚΑ): 2609009, κάτοικος Περιστερίου Αττικής (οδός Ανατολής 21Β) και

β) Λιάκος Γεώργιος του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, κάτοχος του υπ΄αρ. ΑΖ 109761 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. 153951129, Α.Μ.Κ.Α. 08119000316, Α.Μ.Α.(ΙΚΑ): 200015266, κάτοικος Κάτω Πατησίων Αττικής (οδός Γρηγορίου Κυδωνιών 16).

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

15.

Έγκριση πρόσληψης από τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΝΕΡΑΝΤΖΑΣ «ΓΗ & ΥΔΩΡ» δύο (2) υπαλλήλων πωλητών λαϊκών αγορών

Παρόντες 21 Απόντες 6 : Αμπου Ζολώφ- Λυκαργύρης – Λιάκος

Γκατζογιάννης- Γρανιτσιώτης-Μανάβης Αθανάσιος του Γεωρ.

Εισηγητρια Αντιδήμαρχος κα Καλλίρη Μαρία

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

16.

Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στoν Τουμπανάκη Δημήτριο του Αριστείδη

Παρόντες 21 Απόντες 6 : Αμπου Ζολώφ- Λυκαργύρης – Λιάκος

Γκατζογιάννης- Γρανιτσιώτης-Μανάβης Αθανάσιος του Γεωρ.

Εισηγητρια Αντιδήμαρχος κα Καλλίρη Μαρία

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/5.5.14 τ.Α), αρμόδια αρχή για τη χορήγηση της άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών είναι το οικείο δημοτικό συμβούλιο, εφόσον ο παραγωγός δραστηριοποιείται ή έχει την έδρα του στα διοικητικά όρια του οικείου δήμου.

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ιδίου νόμου, για την απόκτηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών από φυσικό πρόσωπο υποβάλλονται:

1.- υπεύθυνη δήλωση-αίτηση προς τον οικείο δήμο στην οποία δηλώνεται:

2.-Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου άρθρου 11 του ν.4264/14, η οποία έχει ισχύ τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή της

3.-Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1) του προηγούμενου έτους

4.-Αντίγραφο της αρχικής δήλωσης ακινήτων (Ε9) με όλες τις μεταβολές

5.-Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος

6.-Βεβαίωση έναρξης ταμειακής μηχανής

7.-Βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν.3874/2010

8.-Πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄αρ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 35797/2012 Υπουργική Απόφαση.

Ο Τουμπανάκης Δημήτριος του Αριστείδη κάτοικος δημοτικής κοινότητας Βέλου του δήμου Βέλου-Βόχας, κατέθεσε στην υπηρεσία μας την υπ΄αρ. 2265/2015 αίτηση για χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών για διάθεση προϊόντων φυτικής προέλευσης, υποβάλλοντας συνημμένα όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά , εκτός των δικαιολογητικών (5) και (6) τα οποία υποβάλλονται αμέσως μετά τη χορήγηση της άδειας παραγωγού, υπό τον όρο ανάκλησης αυτής.

Επειδή ο φάκελος είναι πλήρης εισηγούμαστε τη χορήγηση της σχετικής άδειας στην ανωτέρω, μέχρι την 02/03/2015 (ημερομηνία ισχύος της βεβαίωσης της Τριμελούς Επιτροπής).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ζευγολατιό 27-02-2015

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Πρεδάρης Γεώργιος Μανάβης Αθανάσιος του Γεωργ Λούτας Παναγιώτης

 

Προηγούμενη ανάρτηση Ανακοίνωση ΣΜΕ 1/2015 για τη σύναψη σύμβασης Μίσθωσης Έργου δυο θέσεων στο Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΕΛΙΞΗ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact