ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΄΄430.000,00€΄΄

Ξεκίνησε το έργο με τίτλο ΄΄Ανακατασκευή υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων Δήμου Βέλου Βόχας προϋπολογισμού 430.000,00€.


Περιλαμβάνονται εργασίες κατασκευής τσιμενταυλάκων, σιδηρών υδροληψιών (πόρτες) και διαβάσεις πλακοσκεπείς για την είσοδο των γεωργικών μηχανημάτων για την καλλιέργεια των εκτάσεων.
Συνολικά θα κατασκευαστούν 3.900 μέτρα στις κοινότητες Ζευγολατιού, Βραχατίου, Κοκκωνίου, Ευαγγελίστριας και Πουλίτσας.


Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια (Δ.Ε-ΣΑΕΠ 526).

 

 

Ο Αντιδήμαρχος

Ανδρέας Σιάχος

Προηγούμενη ανάρτηση Αποφάσεις οικονομικής επιτροπής 155 & 156/2019

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact