Ξεκίνησε το έργο με τίτλο ΄΄Ανακατασκευή υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων Δήμου Βέλου Βόχας προϋπολογισμού 430.000,00€.


Περιλαμβάνονται εργασίες κατασκευής τσιμενταυλάκων, σιδηρών υδροληψιών (πόρτες) και διαβάσεις πλακοσκεπείς για την είσοδο των γεωργικών μηχανημάτων για την καλλιέργεια των εκτάσεων.
Συνολικά θα κατασκευαστούν 3.900 μέτρα στις κοινότητες Ζευγολατιού, Βραχατίου, Κοκκωνίου, Ευαγγελίστριας και Πουλίτσας.


Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια (Δ.Ε-ΣΑΕΠ 526).

 

 

Ο Αντιδήμαρχος

Ανδρέας Σιάχος