ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας μετά τις πρόσφατες πλημμύρες στις 9 Σεπτεμβρίου 2016 και έχοντας την αρμοδιότητα υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές ανακοινώνει ότι:

Οι ενδιαφερόμενοι πληγέντες από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 9ης Σεπτεμβρίου 2016 θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα στο Δήμο από τη Τρίτη  27 Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Κατάστημα στο Βέλο και ώρες από τις 9.00 – 13.00.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2742 3 60312 και 2742 3 60313

Η ενίσχυση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας αφορά αποκλειστικά χώρους διαβίωσης  οικογενειών πρώτης κατοικίας – όχι εξοχικά (οικοσκευές-νοικοκυριό)

Κτιριακές  ζημιές  σπιτιού ή αποθήκης κ.λ.π  καθώς επίσης και ζημιές σε καταστήματα – επιχειρήσεις – βιοτεχνίες – συσκευαστήρια κ.λ.π.  οι ενδιαφερόμενοι πληγέντες υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας (Κύπρου 89) . Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβληθούν στο Δήμο, ο Δήμος θα τις διαβιβάσει στην αρμόδια υπηρεσία.

Για ζημιές στη φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο οι αιτήσεις κατατίθενται στον ΕΛΓΑ.

Ο Δήμος Βέλου Βόχας με την αρίθμ.492/21-9-2016 Απόφαση Δημάρχου έχει συστήσει 3μελή επιτροπή για την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων. Η υπόδειξη των θέσεων αυτοψίας της επιτροπής γίνεται και καθ’ υπόδειξη των προέδρων των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων για πληγέντες της κάθε Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας αντίστοιχα.

Κατόπιν υποβολής των αιτήσεων σε β΄φάση θα απαιτηθεί η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών κατά περίπτωση.

                                                                                    Η  Αντιδήμαρχος

                                                                                     Μαρία Καλλίρη

 

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact