ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ(Ω05ΜΩ9Π- 28-8.2

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 28-8.2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ -28-8.2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ MH ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ 28-8.2

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact