Ανακοίνωση – Πρόσκληση

Η Πρόεδρος του Δ.Σ του ΝΠΔΔ ΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄ του Δήμου Βέλου Βόχας Μαρία Καλλίρη προσκαλεί τους φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, που είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Βέλου Βόχας και επέτυχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις έτους 2022 βαθμολογία 18.000 μορίων και άνω, να προσκομίσουν έως και την 30η Νοεμβρίου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο email:d.nastos@1306.syzefxis.gov.gr  ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Βραχατίου, 1ος όροφος , Τ.Κ. 20006 με συνημμένα τα δικαιολογητικά όπως αναγράφονται στην ανακοίνωση

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Προηγούμενη ανάρτηση Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact