ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                                 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 25/7/2016
                      
                                                     
Πληροφορίες:Mασούρη Αικ.
Ταχ.δ/νση: Ζευγολατιό
Τηλέφωνο: 2741 0 51788
Email:masouri@vochas.gov.gr                                                   Προς Μ.Μ.Ε

Ενημέρωση  περί  αναλύσεων υδάτων ακτών κολύμβησης στο Δήμο Βέλου Βόχας

Ενημερώνουμε ότι:

Στο Δήμο Βέλου Βόχας όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πραγματοποιούνται επίσημες δειγματοληψίες και αναλύσεις από αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Περιβάλλοντος που για φέτος είναι η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος & Ιονίων Νήσων.

Οι μέχρι τώρα αναλύσεις είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://4862.syzefxis.gov.gr/index.php/component/jdownloads/category/15-velou-vohas?Itemid=-1

και είναι διαθέσιμες σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες.

Επιπλέον ο Δήμος Βέλου Βόχας, ευαισθητοποιημένος σε θέματα υγείας των λουομένων, έχει στη διάθεσή του και σχετικές αναλύσεις από ιδιωτικό εργαστήριο, πιστοποιημένου κατά Ε.ΣΥ.Δ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης).

Όλες οι ανωτέρω αναλύσεις δείχνουν ότι τα νερά είναι κατάλληλα για τους λουόμενους.

                                 Ο Δήμαρχος

                        Αννίβας Παπακυριάκος

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact