Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

Αρμόδιο Τμήμα Ληξιαρχείο
Περιγραφή Διαδικασίας Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
Λίστα Δικαιολογητικών
  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή και τρίτου προσώπου
  2. Επίδειξη Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
Αίτηση  Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης
Προηγούμενη ανάρτηση Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία