ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ &

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ                                           ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 1-11-2016

Πληροφορίες:Mασούρη Αικ.                                      

   Προς Μ.Μ.Ε

Τηλέφωνο: 2741360522

Φαξ:           2741052303

Email: masouri@vochas.gov.gr

                                           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Α΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Σε συνέχεια δημοσιευμάτων που αφορούν την εκπαίδευση των προσφύγων σε σχολεία της Α΄θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βέλου Βόχας σας γνωρίζουμε ότι:

Ο Δήμος Βέλου Βόχας μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει επίσημο έγγραφο που να αναφέρεται στο εν λόγω θέμα,  επομένως ούτε και έχει στείλει κάποιο έγγραφο προς το Υπουργείο Παιδείας ή οποιονδήποτε άλλο φορέα.

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3270/11-10-2016) αφορά ένταξη σχολικών μονάδων Α΄θμιας Εκπαίδευσης στις ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας (ΖΕΠ) όπου δύναται να λειτουργήσουν τάξεις υποδοχής ΖΕΠ κατά τις απογευματινές ώρες 14.00 – 18.00.

Όσον αφορά την εκπαίδευση των προσφύγων χρησιμοποιούνται σχολικές μονάδες  που βρίσκονται κοντά σε κέντρα υποδοχής προσφύγων.

                        ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόσκληση μελών Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact