Αποφάσεις 1 & 2/2020 Εκτελεστικής Επιτροπής

1-2020 2-2020 Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

Προηγούμενη ανάρτηση Αποφάσεις 71 & 73/2020 Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact