ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 68&69/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

68-2020 69-2020

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ Ή ΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact