ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ Ή ΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ή ΝΗΠΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΒΡΕΦΩΝ – ΝΗΠΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 2019 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ COMPACT ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact