ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ COMPACT ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

70-2020 A.O.E έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ τελικό ψηφιακή ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΤΕΥΔ

Προηγούμενη ανάρτηση Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 66,67 & 70/2020

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact