Αποφάσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

ΑΠΟΦΑΣΗ Λ.Τ.Β Συνημμένο χωρίς τίτλο 00097 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00100 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00103 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00106 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00109 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00112 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00115

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact