Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 110 & 114/2020 – Πίνακας δημοσίευσης αποφάσεων συνεδρίασης Δ.Σ

110-2020

114-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προηγούμενη ανάρτηση Aποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 5 & 6/2020

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact