Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 198,200 & 202/2019

198-2019

200-2019

202-2019

Προηγούμενη ανάρτηση Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Βέλου Βόχας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact