Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Βέλου Βόχας

214-2019

Προηγούμενη ανάρτηση Συμμετοχή του Γυμνασίου Ζευγολατιού σε Πρόγραμμα Erasmus + Δράση ΚΑ1/Μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης στη Στοκχόλμη Σουηδίας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact