Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 201,203,204 & 205/2019

201-2019

203-2019

204-2019

205-2019

Προηγούμενη ανάρτηση Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 198,200 & 202/2019

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία