Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00085 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00088 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00185

Προηγούμενη ανάρτηση Πίνακες Δημοσίευσης Αποφάσεων Δημοτικών Συμβουλίων

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact