ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

159-2019 161-2019 162-2019 164-2019

159/2019 Απόφαση περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή Βραχατίου

161/2019 Απόφαση περί ορισμού Δ.Σ Ν.Π.Δ.Δ ΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄

162/2019 Απόφαση περί ορισμού μελών Δ.Σ Ν.Π.Δ.Δ ΄΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ΄΄

164/2019 Απόφαση περί ορισμού μελών Δ.Σ Ν.Π.Δ.Δ  ΄΄ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΄΄

Προηγούμενη ανάρτηση ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact