159-2019 161-2019 162-2019 164-2019

159/2019 Απόφαση περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή Βραχατίου

161/2019 Απόφαση περί ορισμού Δ.Σ Ν.Π.Δ.Δ ΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄

162/2019 Απόφαση περί ορισμού μελών Δ.Σ Ν.Π.Δ.Δ ΄΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ΄΄

164/2019 Απόφαση περί ορισμού μελών Δ.Σ Ν.Π.Δ.Δ  ΄΄ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΄΄